Naslovnica Impressum

Impressum

Izdanje:

Lika Online
www.lika-online.com
Dinamika osuvremenjavanja: Dnevna
e-mail: urednistvo@lika-online.com
Odlukom Vijeća za elektroničke medije, Lika online je kao pružatelj elektroničke publikacije http://www.lika-online.com upisan u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija.

___________________________________

Glavni urednik:
Hrvoje Jurković

___________________________________

Nakladnik: LIKA MEDIA j. d. o. o.
Adresa: Dr. Ante Starčevića 18.
53000 Gospić

IBAN:HR9723400091110804265 (PBZ D.D.)
OIB:92053662171
MB:04584147