GOSPIĆ – U izdanju Državnog arhiva u Gospiću sinoć je u predavaonici Odsjeka za nastavničke studije promovirana knjiga «Tragom ličke zavičajnosti» autorica dr.  sc.  Vesne Grahovac-Pražić i dr. sc. Sanje Vrcić-Mataija. Govoreći o važnosti petnaestog po redu izdanja Državnog arhiva u Gospiću ravnatelj te ustanove i ujedno urednik knjige  prof. Ivica Mataija ustvrdio je kako se na ovaj način čitalačkoj publici nastoji ponuditi štivo o zavičajnosti, identitetu i etno-naslijeđu Like.

-Traganjem za smislom i vlastitim identitetom, kao odrednicom koja nas u zadanom okviru ipak čini osobitima, a društvo u širem smislu bogatijim u jedinstvu raznolikosti danas je u globalnom svijetu izrazito aktualno. Knjiga «Tragom ličke zavičajnosti»  na multidisciplinaran znanstveni način propituje, detektira i nudi odgovore na aktualna lička, ali i na nacionalna hrvatska kulturološka, društvena, kulturološka, pedagoška i jezikoslovna pitanja crpeći iz povijesnih i tradicijskih izvora  nadahnuća za znanstvena istraživanja čiji  rezultati podjednako rasvjetljuju prošlost, ali i našu sadašnjost, nudeći konkretna rješenja i modele na kojima bi mogla počivati i naša budućnost uklopljena u suvremene europske društvene tijekove, a ipak utemeljena na onim vrijednostima koja su stoljećima na ovim prostorima izgrađivale Liku i Hrvatsku. Neke od tih vrijednosti smo zaboravili, nekih se neopravdano odrekli za račun tuđih ukusa koji uvažavaju isključivo materijalne razloge mjerene koeficijentom prohoda i rashoda, odnosno dobiti, rekao je prof. Mataija. O vrijednostima ove knjige i potrebi realizacije ovakvih znanstvenih knjiga govorili su recenzenti dr. sc. Diana Stolac i dr. sc. Robert Bacalja ističući vrijednosti zavičajnosti kao način ravnopravnog uključivanja u globalne sfere, pri čemu ih se nikako ne smijemo odricati. Autorice knjige  dr. sc. Vena Grahovac-Pražić i dr.sc. Sanja Vrcić-Mataija  u svojem su obraćanju pojasnile su kako je knjiga nastala kao plod dugotrajnog istraživanja ličkih zavičajnih vrijednosti, dok je manji dio toga opusa već objavljen u znanstvenim radovima. U završnim riječima ove promocije sudjelovala je mr. sc. Anela Nikčević-Milković također profesorica na Odsjeku za nastavničke studije u Gospiću. Prepričavajući djelić jednog dokumentarnog filma o američkim Indijancima istaknula je tužan zaključak  jednog poglavice koji je ustvrdio kako su stoljeća kulture njegovog naroda nepovratno propala jer ništa od svega toga nije ostalo zapisano! Dijelove ove vrijedne knjige čitale su studentice Josipa Rupa, Klaudia Jelušić i Dijana Magdić.

                                                                                                                 M. S.