„BMK“ i „Točka na i“ predstavljaju „Ja sam…“

GOSPIĆ – U Kulturno Informativnom Centru Gospić, javnoj ustanovi za kulturu u petak, 30. studenog u 19,00 h održat će se predstava “Ja sam…”. Predstava je nastala u suradnji Dramske skupine „BMK“ (Budi muško klub) i Umjetničke organizacije „Točka na i“.
Prije same predstave 10 mladića koji su članovi Budi muško klubova prezentirat će Forum pravih muškaraca.
Glumci: Nela Kreš, Krisitjan Ćubela, Mateo Žuna, Dino Koren te Andreja Črljenec (ujedno i koordinatorica grupe)
Režiserka: Iva Srnec
Dramaturginja: Ivana Gudelj
Trajanje predstave: oko 1 h i 15 minuta
Tema: vršnjački pritisak, nasilje među mladima, nasilje nad ženama, ovisnosti o opojnim drogama…
Ovo je zabavna i edukativna predstava namijenjena prvenstveno srednjoškolcima i starijim uzrastima. Vjerno prikazuje svakodnevne situacije u kojima se nalaze mladi, problemi s kojima se svakodnevno susreću i društvo u kojem se kreću.
Organizatori: Strukovna škola Gospić i organizacija mladih Status:M

L.O./KIC