„Bura doživljaja“ – jedinstveni projekt

„Bura doživljaja-interaktivna kula bure“ naziv je projekta Grada Senja čiju će realizaciju bespovratnim sredstvima pomoći Ministarstvo turizma. Prema objavljenim rezultatima natječaja za inovativni turizam Ministarstvo je Gradu Senju za ovaj projekt odobrilo sto tisuća kuna bespovratnih sredstava koje će Grad Senj namijeniti uređenju kule bure. Odobrenje sredstava od strane Ministarstva samo je potvrda da je ovaj senjski projekt dobar primjer inovativnog turizma, tim više što je 90 posto prijedloga pristiglih na natječaj odbačeno. Bespovratna sredstva su i novi uspjeh Razvojne agencije Senj koja je projekt osmislila i kandidirala ga u ime Grada i koja zajedno sa Udrugom Senj 21 sustavno razvija brendiranje senjske bure kao novog senjskog turističkog proizvoda. Dio aktivnosti oko brendiranja je i ovaj novoodobreni projekt.

Naime, Senj je poznat po buri, vjetru koji bi pesimisti ocijenili kao otegotnu okolnost razvoja turizma, ali pogleda li se taj prirodni fenomen s druge, optimistične strane – bura je prednost Senja. Donosi čist zrak i veliki broj sunčanih sati godišnje, pokreće vjetro-turbine, a njeno puhanje za posjetitelje može biti izniman doživljaj. Stoga se pila po pitanju senjske bure okrenula naopako i buru kao sastavni dio senjske destinacije namjerava se iskoristiti za turizam.

Nastavak ispod oglasa

Tako je prošle godine u okviru aktivnosti senjske bure kao turističkog brenda izrađena atraktivna publikacija pod nazivom „Fenomen senjske bure“ čije je tiskanje bespovratnim sredstvima također pomoglo Ministarstvo turizma. Uz to, u tijeku je i izrada glavnog projekta za skulpturu „Oda buri“ kojeg Ministarstvo turizma također sufinancira bespovratnim sredstvima. Skulptura će biti postavljena u blizini kupališta Škver, a mijenjat će boje ovisno o jačini bure. U planu je takve svjetlosne efekte uvesti i na sve stupove javne rasvjete u senjskoj luci što će bez sumnje biti izniman vizualni doživljaj, a novoodobreni projekt „Bura doživljaja-interaktivna kula bure“ realizirat će se u Kuli Lipica, u senjskim srednjovjekovnim zidinama, koje je Grad Senj nedavno kompletno obnovio.

Zamisao o kuli bure jedinstvena je, jer se takvu turističku ponudu danas ne može doživjeti nigdje u Hrvatskoj, a ni u Europi. Zato nema dvojbe da će „Bura doživljaja-interaktivna kula bure“ u Senju biti zanimljiv, atraktivan i inovativan projekt i novi turistički proizvod u ukupnoj turističkoj ponudi Grada Senja i šire destinacije.

A.P.