U jutarnjem obilasku ulice i šetnji uočio sam da se nešto događa sa „ruglom grada“ o kojem je portal već pisao. U ulici 25.satnije jedna od dvije sporne kuće koje su u zapuštenom stanju poprimila je novi izgled. Vlasnici su uklonili korov ispred nje, a zahvaljujući brzom i učinkovitom djelovanju komunalnog redarstva koje je vlasnike opomenulo i nestalo je užasnog smrada.  Kako neslužbeno doznajemo da je grad Gospić htio sam sanirati kuću u zapuštenom stanju nakon naših napisa na portalu i prijava građana o trošku vlasnika, a jedan je vlasnik čak svoj dio vlasništva velikodušno htio prepustiti gradu Gospiću kako bi se problem riješio. Više vlasnika koji su u ovom posjedu su očito u svađi, pa je jedan od njih smatrao da bi lakše sa gradom izašao na kraj nego sa svojim suvlasnicima. U dvorištu pokraj sporne nekretnine može se uočiti dovršavanje gradnje ili popravka novog objekta, pa će i ovaj vlasnik, kojemu je kuća odmah do „rugla grada“, vjerojatno tražiti da se ovo ukloni. Zadivljen sam kao građanin ovoga grada brzom i učinkovitom reakcijom komunalnog redarstva kojemu poklanjam ove stihove:

Hoću majko, hoću u gradsku čistoću!

Radim danju, spavam noću, za gradsku čistoću!

Nosim žutu uniformu, ispunjavam radnu normu,

Mnogo mrzim zabušante, što neće da nose kante.

 I sam sam poželio da budem dio tima komunalnog redarstva.

                                                                                                                                                                            M.M.