10. listopada – Dan borbe protiv prirodnih katastrofa

0

Republika Hrvatska dio je svijeta i nije izuzeta od katastrofa, a ove godine posebno smo bili izloženi katastrofama koje su uzrokovale klimatske promjene. To je rezultiralo velikim brojem požara otvorenog prostora u sve širem području te ekstremnim sušama u cijeloj zemlji, a zatim u nekoliko rujanskih dana ekstremnim količinama oborina duž jadranske obale. Geografski je Republika Hrvatska smještena na području koje je izravno izloženo nizu rizika od prirodnih katastrofa te se svake godine susrećemo s posljedicama barem jedne od njih.

Seizmički aktivno područje jugoistočne Europe na kojem se nalazimo, uvjetuje da taj rizik dijelimo sa susjedima te je u zajedničkoj memoriji niz katastrofalnih potresa od Turske do Italije, od Rumunjske do Slovenije. Potres u Skopju 1963. godine izravno je utjecao da se u bivšoj Jugoslaviji pokrene jedan od najvažnijih preventivnih mehanizama za smanjenje rizika od potresa, uvjetovanje seizmički otporne izgradnje.

Oglas

Smanjenje rizika od katastrofa prepoznato je u Republici Hrvatskoj kao jedna od važnih zadaća koje izravno utječu na svakodnevni život i djelovanje na svim razinama. U odgovoru na prijetnje koje katastrofe donose zajednici, opredijelili smo se provesti Hyogo okvir, kojemu 2015. godine istječe rok za provedbu te je što prije potrebno utvrditi smjernice za nastavak rada. O tome će se raspravljati i na ovogodišnjoj Konferenciji Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa, koja će se održati u prosincu. Hrvatska platforma osnovana je kao stalni forum za razmjenu mišljenja, te iznošenje stavova, prijedloga i postignuća koji doprinose smanjenju rizika od katastrofa u svim područjima ljudskog djelovanja.
U međunarodnim razmjerima, smanjenje rizika od katastrofa je pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda, odnosno, na razini pojedinih svjetskih regija UN ISDR-a (International Strategy for Disaster Risk Reduction). Europski forum za smanjenje rizika od katastrofa (European Forum for Disaster Risk Reduction, EFDRR) je regionalna europska platforma za smanjenje rizika od katastrofa, od pet koliko ih pokriva cijeli svijet, a koristi se za razmjenu informacija i znanja na razini regije te za koordinaciju ulaganja u smanjenje rizika od katastrofa u cijeloj regiji.
Konferencija Europskog foruma za smanjenje rizika od katastrofa održana je u Dubrovniku od 1. do 3. listopada ove godine pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske dr. Ive Josipovića, uz sudjelovanje predstavnika 27 zemalja Europe, među kojim su predstavnici 21 nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa. Obzirom da je Hrvatska, kao aktivni sudionik u radu Europskog foruma za smanjenje rizika od katastrofa, izabrana za predsjedatelja Europskog foruma ove godine, ured UN ISDR-a predložio je da se ove godine u Hrvatskoj dodijeli i posebno priznanje osobi koja je lokalno najviše doprinijela smanjenju rizika od katastrofa, a nije dio sustava zaštite i spašavanja. Priznanje je uručeno gospođi Sunčani Jokić, bivšoj ravnateljici Centra „Liče Faraguna“, specijaliziranog za odgoj i osnovno obrazovanje učenika s posebnim potrebama, koja svojim predavanjima i radionicama promovira veću zastupljenost smanjenja rizika od katastrofa u nastavnim programima posebice u ranjivim skupinama, u skupinama u kojima i sama obavlja stručne poslove.

S ciljem jačanja svijesti o postojanju rizika od katastrofa, DUZS sustavno provodi edukaciju o zaštiti i spašavanju počevši od najmlađih – djece predškolskog i školskog uzrasta, ali i organizira niz tečajeva i osposobljavanja za čelnike jedinica lokalne i regionalne samouprave.
Razvidno je da je sustav zaštite i spašavanja bitno napredovao od nedovoljno uvezanog i organiziranog u jedan moderan sustav, koji priprema, planira i rukovodi operativnim snagama te koordinira djelovanjem svih sudionika sustava.
Iako je ostvareno puno toga, pred nama su nove zadaće i novi izazovi.
Da je neumoljiva, priroda je dokazala bezbroj puta. Upravo zbog toga, sustav zaštite i spašavanja zahtijeva neprestane prilagodbe, normativna usklađivanja, praćenja međunarodnih trendova, edukacije, usavršavanja i ulaganja u preventivu. Državna uprava za zaštitu i spašavanje upravo će na tome temeljiti daljnje smjernice i zadaće.

L.O./DUZS