100 korisnika programa „Pomoć u kući starijim osobama“

Nastavak ispod oglasa

Potpisivanjem Sporazuma o suradnji s Ministarstvom socijalne politike i mladih i Općine Plitvička jezera, na području Općine provodi se program „Pomoć u kući starijim osobama“ od 2010.godine. Za potrebe tog programa zaposleno je 7 djelatnika ( voditelja programa, medicinsku sestru, pomoćnog radnika i 4 gerontodomaćice ). Tim programom pružaju se usluge pomoći starijim osobama u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i to neposredno u njihovim kućanstvima. Programom je obuhvaćeno 100 korisnika starije životne dobi od 65 – 98 godina, pri čemu su usluge usmjerene na više područja (organizacije prehrane, kućni poslovi i uređenje okućnice, osobna higijena i zdravstvena skrb te posredovanje u ostvarivanju prava, razgovori i druženja ). Usluge su prilagođene uočenim potrebama starijih osoba, a osobito potrebe pomoći u prevladavanju usamljenosti i društvene izoliranosti, doznali smo u Općinskoj organizaciji Crvenog križa Plitvička jezera.

Prednosti koju nudi ovaj program pružanje je mogućnosti starijim osobama za što dužim ostankom u vlastitom domu odnosno njegova prilagođenost potrebama korisnika. Program ima svoju punu financijsku opravdanost uzimajući u obzir činjenicu o značajno manjem utrošku financijskih sredstava u odnosu na smještaj starijih osoba u institucije. Društvenoj opravdanosti ovog Programa pridonosi i činjenica da se njegovom provedbom na lokalnoj razini omogućava zapošljavanje teže zapošljivih skupina stanovništva (osobito žena srednje životne dobi).

Programom  „Pomoć u lokalnoj zajednici“ skrbi se za osobe koje su kroz kriterije socijalne ugroženosti definirani kao korisnici po raznim osnovama, korisnik pomoći u hrani ili higijeni, korisnik u pomoći u kućanskim predmetima, korisnik pomoći u kući ili tehničke pomoći, korisnik pomoći u prijevozu, itd. Za potrebe „Programa mreže volontera“ na raspolaganju su svi volonteri Crvenog križa. Volonteri također aktivno sudjeluju u animaciji akcija koje je obilježava naše društvo na područjima općine Plitvička jezera. Mladež Općinskog društva Crvenog križa Plitvička jezera sudjeluje u brojnim poslovima.

U društvu CK nastavljeno je i sa uspješnim akcijama dobrovoljnih darivanja krvi. Svake godine se organizira četiri akcije dobrovoljnog darivanja krvi i to na po 2 lokacije; u Korenici i Plitvičkim jezerima. Društvo ima registrirano 206 dobrovoljnih darivatelja. Sve akcije su organizirane u suradnji sa Transfuzijskom službom KBC Rijeka. Izrazito ohrabruje činjenica da akcijama pristupa sve veći broj mladih ljudi. Treba spomenuti i službu traženja kao osnovnu djelatnost Crvenog križa koja spada uz prvu pomoć među najstarije aktivnosti ovog najvećeg humanitarnog pokreta u svijetu. Sadržaj rada Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa danas, još uvijek se najvećim dijelom odnosi na traženje nestalih u Domovinskom ratu, drugim oružanim sukobima u svijetu, uključujući i pitanja u svezi II. svjetskog rata (provjere i izdavanje potvrda za vrijeme provedeno u zarobljeništvu i internaciji), na traženje nestalih u prirodnim nepogodama i na tzv. mirnodopska traženja članova obitelji koji su izgubili kontakt vezano za ekonomske, turističke i druge migracije.

U Općini Plitvička jezera, u rujnu je u suradnji sa zakladom Ana Rukavina te uz tehničku i organizacijsku potporu našeg Općinskog društva Crvenog križa Plitvička jezera organizirna  akcija upisa u Registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, tako da se 5 učenika upisalo u Registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Akciji su se odazvali i stalni darivatelji krvi, te ostali stanovnici Općine Plitvička jezera te je sveukupno uzeto 13 uzoraka krvi.  Dio je to poslova koji se obavljaju pri Općinskom društvu CK Plitvička jezera.

Dražen Prša