12. sjednica Gradskog vijeća Grada Senja

0

Dvanaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Senja održana je 16. rujna 2010. s početkom u 18,00 sati u prostorijama HEP –a u Senju. Na sjednici je usvojen prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Senja za 2010. godinu prema kojemu su ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 12.916.658,47 kuna te utvrđeni rashodi i izdaci u iznosu od 10.583.582,83 kuna, prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Grada Senja za 2010. godinu uz obrazloženje i projekcije proračuna Grada Senja za 2011. i 2012. godinu kao i prijedlog I. izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Senja u 2010. godini.

Oglas

Među ostalim, gradonačelnik Grada Senja Darko Nekić, prof. je na sjednici podnio izvješće o svom radu za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine, podnijeto je i usvojeno izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Senja za srpanj i kolovoz 2010. godine te je donesena i odluka o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati temeljem koncesije.

A.P.