20 milijuna kuna za sanaciju odlagališta otpada

Kako i na koji način zbrinuti smeće ispred vrata ? Pitanje je koje stanovnici Grada Senja postavljaju gradskoj vlasti u Senju duži niz godina. Iako je bilo nekoliko pokušaja da se taj problem riješi, do sada nije bilo rezultata. Gradonačelnik Senja Darko Nekić kaže da je to jedan od najvećih ali i naj prioritetnijih problema koji se mora realizirati u što kraćem roku. Realizaciju ovog projekta godinama planiramo, no sve se odužilo isključivo zbog rješavanje imovinsko pravnih odnosa u što je uključen i Ured državne uprave Ličko senjske županije, koji je izdao rješenje o izvlaštenju, ali su se stranke na tu odluku žalile što je ponovno odužilo proces realizacije cijelog projekta.
Postoji mehanizam po kojem Vlada RH može uvesti u posjed Grad Senj, po zakonu o izvlaštenju, i tu će mogućnost iskoristiti, jer ovo kako sada ide ne vodi nikuda. Stranke koje su u postupku bit će obeštećene i kao takvima isplatit će se odgovarajuća naknada, koja je po sudskom vještaku procijenjena na 800.000 kuna, kaže gradonačelnik Darko Nekić.
„Očekujem da će do kraja ove godine započeti sanacija odlagališta otpada. Ovo odlagalište, treba znati, bit će do 2018. godine zatvoreno a što je u sklopu potpisivanja agende sa EU po kojoj sva odlagališta otpada moraju biti zatvorena i rješavat će se preko Centra za otpad. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima s nama ugovor po kojem će od 20 milijuna kuna on financirati 80 posto a mi 20 posto sredstava vezano za radove na sanaciji odlagališta, kaže Nekić.
Kazeta koja će se izgraditi ima zapreminu od 85.000 kubika otpada, od čega bi se u nju oko 70.000 kubika starog otpada uskladištilo dok bi ostatak od 15.000 kubika služio za skladištenje otpada do 2018. godine.
Dražen Prša