GOSPIĆ – U  sukcesivnim promjenama, izmjenama i dopunama zakona  i pravila vezanih uz fiskalnu politiku jedinica lokalne samouprave aktualna je Vlada u više navrata najavljivala pa povlačila neke mjere. Kako će se sve ovo odraziti na fiskalnu politiku Grada Gospića, pitanje je koje smo postavili gradonačelniku grada Gospića Petru Krmpotiću.

Gradonačelniče, s novim proračunom ušli smo u poslovnu 2015. godinu, kako je predviđate  u odnosu na prošlu 2014. godinu?        

Sigurno da je ovo godina velikih promjena u financijskom smislu poslovanju svih gradova i općina iz razloga poreznih reformi kojima je Vlada RH uskratila znatna sredstva gradovima i općinama, a što se reflektira i na same građane, gubeći niz povlastica, kao i povrat poreza za proteklu godinu. Unatoč učincima porezne i regionalne reforme na gradske proračune koji ostaju bez dobrog dijela svojih prihoda, jedan smo od rijetkih gradova koji nije povećavao gradske poreze i prireze. Grad Gospić kao centar Ličko-senjske županije ima status velikog grada, a samim time i puno veći djelokrug poslova lokalnog značaja, odnosno financijske potrebe za iste.  Pogodila nas je i izmjena koja proizlazi iz promjena područja grada od posebne državne skrbi u i izvan potpomognutih područja. Unatoč svemu, jedan od osnovnih ciljeva prilikom donošenja proračuna bio nam je dodatno ne opterećivati građane, a vidjeli ste i samim proračunom da smo to i postigli. Zadržali smo postojeći standard u kulturi i predškolskom odgoju, ne zadirući u povećanje cijena vrtića, nastavljamo sa sufinanciranjem prijevoza učenika srednjih škola prema cenzusu prihoda te kroz socijalni program podupiremo socijalno ugrožene građane. I cijena komunalnih usluga za građane ostala je ista da pritom ne bi bilo ugroženo održavanje i pružanje komunalnih usluga građanima na području grada.

Unatoč svemu proračun sadrži značajne projekte. Izdvojite nam neke koje ćete provoditi u narednoj godini?

Tijekom proljeća planiramo početak izgradnje nove zgradu iz Programa POS-a, za koju su ishođene sve potrebne dozvole, a za što je Grad odradio sve potrebne radnje, prostorno-planske, osiguranje građevinskog zemljišta te slijedi uređenje komunalne infrastrukture i priključaka na predmetnoj lokaciji u Pazariškoj ulici. Naravno, cilj uključenja u Program POS-a je da se građanima grada Gospića omogući zadovoljavanje stambenih potreba i poboljšanje kvalitete stanovanja izgradnjom stambenih jedinica uz mogućnost kupnje po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate. Značajna financijska sredstva planiramo i za izgradnju nerazvrstanih cesta na području grada temeljem utvrđenih potreba uvidom na terenu, čime se planira zadržavanje standarda gradnje nerazvrstanih cesta. U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša planiramo niz projekata, od kojih smo neke već započeli, poput  II. faze sanacije odlagališta otpada Rakitovac, zamjena dijela javne rasvjete primjenom metode energetske učinkovitosti, nabava dodatne opreme za gospodarenje komunalnim otpadom… Od značajnijih projekata svakako je i  izgradnja nove gradske tržnice na mjestu sadašnje, za što se ubrzano priprema projektna dokumentacija. Nova tržnica bi bila dijelom natkrivena, a dijelom i uređeni poslovno prodaji prostori prvenstveno poljoprivredno-prehrambenih i sličnih proizvoda. Sam projekt se koordinira s LAG-om Lika i Komunalcem Gospić koji upravlja tržnicom. Osnovni cilj je zadržati i omogućiti prodaju svježih domaćih proizvoda, odnosno omogućiti domaćim proizvođačima što lakši plasman proizvoda kupcima, odnosno smisao je zadržati i pojačati ulogu domaće tržnice. Uskoro planiramo i puštanje u pogon uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je trenutno u probnom radu. To je sigurno jedan od najznačajnijih projekata Grada čijom realizacijom zaokružujemo sustav, nakon izgradnje velikog dijela kanalizacijskog sustava grada Gospića, pročistač je onaj najvažniji dio u pogledu čistijeg okoliša, odnosno zaštite vode. Želja nam je očuvanje i zaštita naše rijeke Novčice, odnosno pročišćavanje otpadnih voda u samu rijeku, a samim time i zaštita okoliša i cijelog bio sustava. Ovdje ne stajemo s izgradnjom  odvodnje, nastavljamo dalje s izgradnjom sustava, imamo spremnu cjelokupnu dokumentaciju za izgradnju nastavka kanalizacije grada Gospića (Bilajska ulica s dijelom priključnih ulica) do tzv.  Industrijske zone Istok, za koji se nadamo da bi u suradnji s Hrvatskim vodama i HC mogli krenuti u narednom periodu, odnosno možda već na proljeće, a čija vrijednost prelazi 20 milijuna kuna.

Kako ocjenjujete rad gradski upravnih odjela prema van i mislite li što mijenjati? 

 Gradska uprava Grada Gospića je upravno tijelo svih građana ovoga grada i vrata Grada su otvorena za sve. Svjesni smo promjena koje nam dolaze i činjenice da se svi moramo brzo prilagođavati kako privatni sektor, tako držana i javna uprava. Stalo nam je da gradimo partnerske odnose s privatnim sektorom. Radimo na nekoliko značajnih projekta  koji će realizirati tijekom ove godine. Najvažnije nam je da smo se pokazali pouzdanim partnerom na svim poljima. Moram se posebno zahvaliti i predsjedniku Gradskog vijeća Grada Gospića i svim vijećnicima na radu, suradnji i doprinosu razvoju grada.

Obnašate i dužnost predsjednika GO HDZ-a Grada Gospića. Kako ste zadovoljni funkcioniranjem gradske organizacije? 

U svijetlu zadnjih održanih nacionalnih izbora izrazito smo zadovoljni rezultatima, tako da je Gospić županijsko središte u kojem je naša kandidatkinja za predsjednicu RH polučila rekordan rezultat u RH. Posebno želim istaknuti i pohvaliti rad TO HDZ-a na kojima počiva cijela stranka, a često i funkcioniranje mjesne i lokalne samouprave. Moram svakako izraziti i zahvalu našim koalicijskim partnerima, zajedno smo posvećeni poslu i promjenama u cilju napretka našeg grada.

H.Jurković