S obzirom na broj stanovnika i planirani  Proračun za 2017.  Općina Plitvička jezera sa 34,5 milijuna kuna svakako je  na prvome mjestu među općinama u Ličko-senjskoj županiji. Načelnik Boris Luketić od  planiranih projekta ističe aglomeraciju  i  izgradnju nove vodovodne mreže. Ovaj bi projekt u konačnici trebao stajati impozantnih 400 milijuna kuna, od čega sa 90 % udjela sudjeluje EU, dok će Općina Plitvička jezera uložiti gotovo 10 milijuna kuna. Izgradnja druge faze Kulturno-informativnog centra u Korenici stajat će sa cjelokupnim opremanjem oko 8,5 milijuna kuna, a projekt bi trebao biti završen do konca ove godine. U Korenici će se izgraditi i novi Vatrogasni dom za JVP Plitvička Jezera u vrijednosti od 4,5 milijuna kuna. Načelnik  općine Luketić taksativno je nabrojao mnoštvo manjih projekata, ali svakako ističe nastavak asfaltiranja i sanaciju mnogih putova, za što će se izdvojiti oko 2 milijuna kuna.

H.J.