Na 23. izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća Grada Senja vijećnici su usvojili tri nova prostorna dokumenta kojima se, kako je istaknuo gradonačelnik Darko Nekić, stvaraju nove pretpostavke za razvoj senjskog područja.
Riječ je o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Senja, konačnom prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Burnjak i turističke zone Žrnovnica.
Tako su usvojenim izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Senja stvoreni
uvjeti za realizaciju nekoliko značajnih investicija. Među ostalim stvorene su pretpostavke za realizaciju turističke zone Zidine koju je već dijelom kupio mađarski investitor Regulus, te za izgradnju zdravstvenog centra za djecu oboljelih od malignih bolesti u Krasnu. Uz to, plan u okvirima zakona brojnim građanima omogućuje legalizaciju objekata, posebno u zaleđu Senja. Značajno su povećana i građevinska područja, u odnosu na postojeći plan za 25 posto, gdje je moguća nova gradnja, a formirana su i izdvojena građevinska područja za rekreativne, turističke i gospodarske svrhe. Konkretno, uz buduću auto cestu Žuta Lokva-Rijeka na Ošljem polju umjesto dosadašnje jedne formirane su dvije gospodarske zone veličine po 25 hektara, dosadašnja radna zona u Melnicama veličine deset hektara je pomaknuta na način da njen prostor bude bolje iskorišten, a u Krivom Putu na zahtjev investitora planirana je i lokacija veličine 30 hektara za adrenalinski park.
Usvajanjem Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Burnjak iznad Svetog Jurja stvoreni su uvjeti da država prepusti gradu dio zemljišta na kojem je zona planirana i da se krene u izradu projektne dokumentacije za infrastrukturno opremanje zone, a Urbanistički plan uređenja turističke zone Žrnovnica omogućit će privatnom investitoru daljnju gradnju turističkih sadržaja.
Prije samog usvajanja na sjednici Gradskog vijeća, prostorne planove, koje je izradio Urbanistički institut Hrvatske d.o.o., predstavili su njegovi djelatnici – Ante Senjanović, Terezija Mirković – Berković i direktor Instituta Ninoslav Dusper.

A.P.