28 mladih iz cijele Europe na sajmu u Gospiću!

U sklopu međunarodnog projekta razmjene mladih uz potporu Europske Unije kroz fond Erasmus Plus, Hrvatska škola Outward Bound okuplja mlade iz cijele Europe u Lici!

Projekt “Udahni, izdahni” provodi se od 2. – 9.7. 2017. u edukacijskom centru Outward Bound u Velikom Žitniku s mladima iz Grčke, Njemačke, Bugarske, Latvije i Hrvatske.

Mladi se educiraju o važnosti zdravih životnih navika kroz različite interaktivne radionice, a razmjenjuju iskustva s inspirativnim osobama iz Like poput Nikole Baričevića Briksa u čijoj teretani u Gospiću su sudjelovali u treningu.

A u petak 7.7. u vrijeme sajma od 10 sati u Gospiću, mladi sudionici projekta će se predstaviti lokalnim ljudima, pripremili su iznenađenja pa pozivamo sve koji se nađu u Gospiću 7.7. na sajmu da se priključe – biti ćemo prepoznatljivi – u plavim majcama projekta.

Hrvatska škola Outward Bound nastavlja s projektima okupljajući mlade iz cijele Hrvatske i ostatka Europe u Lici!

L.O./L.N.