GOSPIĆ – LOKALNA AKCIJSKA GRUPA – LIKA organizira konferenciju pod nazivom „Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., izazovi i moguće opasnosti u provođenju“ koja će se održati 10. prosinca 2014. s početkom u 11:00 sati u Kulturno informativnom centru (KIC) u Gospiću, Budačka 12.

Cilj konferencije je ukazati na potrebu pravovremenog reagiranja od strane nadležnih ministarstava u smislu uklanjanja temeljnih prepreka s kojima se susreću Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u svom poslovanju jer će se iste zasigurno negativno odraziti na skoro korištenje sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Tri temeljne prepreke su:

1. Neriješeno pitanje poljoprivrednog zemljišta,

2. Pravilnici koji reguliraju poslovanje prerade i trženja poljoprivrednih proizvoda,

3. Financiranje projekata u poljoprivredi

Veliki broj poljoprivrednih proizvođača ima problema s poljoprivrednim zemljištem kao što su neriješeno pitanje vlasništva na zemljištu koje obrađuje, neposjedovanje vlastitog zemljišta za obradu ili ispašu, neriješeno davanje u zakup državnog zemljišta, mala površina poljoprivrednog zemljišta i sl.
Nadalje, brojni pravilnici koji reguliraju poslovanje prerade na OPG-ima kao i uvjete prodaje poljoprivrednih proizvoda i prerađevina (životinjskog i neživotinjskog porijekla), svojom zahtjevnošću često nadilaze mogućnosti poštivanja od strane poljoprivrednih prerađivača, te ih destimulira u razvoju. U praksi  imamo sve više slučajeva odustajanja od proizvodnje i prerade na obiteljskim gospodarstvima. Zašto ne bismo koristili dobru praksu Austrije i drugih zemalja s prihvatljivijim uvjetima proizvodnje i prerade?, pitaju se u LAG-u Lika.

Stoga želimo upozoriti na ozbiljne prepreke s kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači, posebice prerađivači što predstavlja potencijalnu opasnost u smislu zatvaranja postojećih pogona i odustajanja novih proizvođača od ulaska u poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Time bi njihova egzistencija bila izravno narušena, a opstanak ruralnih krajeva, za koji su mali proizvođači od vitalnog značaja, nemoguć.

Također, upitno je provođenje Programa ruralnog razvoja odnosno korištenje sredstava Europskog fonda za ruralni razvoj, obzirom da se zbog navedenih razloga smanjuje broj obiteljskih gospodarstava, poglavito u sektoru prerade.

Uz navedene teme, na konferenciji će biti predstavljeni primjeri dobre prakse iz europskih zemalja te smjernice za otklanjanje aktualnih problema u svrhu prilagodbe pravilnika praksi europskih zemalja kako bi omogućili domaćim proizvođačima da se aktivno uključe u korištenje sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kao i drugih fondova, te budu konkurentniji na tržištu.

L.O./LAG LIKA