Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda jedno su od najosjetljivijih pitanja vezanih uz općine Plitvička jezera i Rakovica.

Na tu temu održan je danas sastanak načelnika Općine Rakovica Franje Franjkovića i načelnika Općine Plitvička Jezera Borisa Luketića na temu izazovi i rizici projekta aglomeracije sustava vodovoda i odvodnje Plitvička jezera.

Sastanku je prisustvovao i direktor Vodovoda d.o.o. Korenica Hrvoje Kukuruzović. Radi se o projektu vrijednom preko 100 milijuna kuna kojim bi se riješili svi problemi po pitanju vodoopskrbe i odvodnje ove dvije Općine, Europska unija bi financirala u ovome sudjelovala sa 90%, a 10% Republika Hrvatska novca.

Partneri u projektu su Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, županije Ličko-senjska i Karlovačka, Općine Plitvička Jezera i Rakovica, Vodovod d.o.o. Korenica i Vodovod na području Općine Rakovica te Nacionalni park Plitvička jezera.

L.O./I.S.