Akcija za zbrinjavanje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja na području Ličko-senjske županije

Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH (CROCPA) i tvrtka C.I.A.K. d.o.o. organiziraju akciju zbrinjavanja praznog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za poljoprivredna gospodarstva.

Akcija pod nazivom ”Prateći list” provest će se 09. lipnja 2021. godine na dvjema lokacijama na području Ličko-senjske županije.

Nastavak ispod oglasa

U Otočcu na lokaciji poljoprivredne prodavaonice Madig-Mrežnica d.o.o., Kralja Zvonimira 131, u vremenu od 80:00 do 10:00 sati. 

Druga lokacija je u Ličkom Osiku na adresi poljoprivredne prodavaonice Poljoprometa d.o.o , Lički Osik 81, u vremenu od 11:00 do 13:00 h.

Korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni su na zakonom propisan način zbrinuti ambalažu tih sredstava i o tome imati dokaz u obliku ovjerenih obrasca: ”Prateći list za opasni otpad”.

Prilikom predaje ambalaže ovjerava ih djelatnik C.I.A.K.-a d.o.o.  i kao takvi će vam poslužiti kao dokaz za inspekciju da ste ispravno zbrinuli otpadnu ambalažu sredstava za zaštitu bilja. 

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Prateći list dužni su imati korisnici državnih potpora u poljoprivredi!

L.O.