Aktualni sat bez pitanja vijećnika

Nikad kraće nije trajao aktualni sat na kojem su vijećnici grada Otočca mogli postavljati pitanja predsjedniku GV i gradonačelniku Otočca Stjepanu Kostelcu, kao i predstavnicima gradskih stručnih službi. Nitko od vijećnika nije imao pitanja.
Bez ikakvih rasprava potom su usvojena izviješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Otočca i Vatrogasnih društava na području grada te programi javnih potreba grada u održavanju komunalne infrastrukture i građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Usvojeni su i programi potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi te području društvene brige o djeci predškolske dobi za iduću godinu.
Usvojen je i plan konsolidiranog proračuna za 2016. godinu težak oko 60 milijuna kn.
„Ako se gleda veličina proračuna, vidi se da je on dvostruko veći, jer je realni proračun grada oko 30 milijuna kn, no mi još nismo imali rebalans proračuna koji slijedi na sjednici do kraja godine. Tad će se moći vidjeti da je naš realni dio proračuna oko 30 milijuna kn, a sve što je više do 60 milijuna kn su programi koje smo pripremili za kandidiranje na EU Fondove. Kad se ta financijska sredstva dobiju ona moraju proći kroz povećani proračun“ –kazao je gradonačelnik Stjepan Kostelac te dodao:
Imamo oko pet, šest projekata koji su gotovi i čekamo otvaranje natječaja za EU Fondove, veći dio njih kandidirat ćemo za ruralni razvoj što očekujemo u 12. mjesecu. Neki su naši projekti i prije zgotovljeni no kako nije bilo natječaja nismo ih mogli ni kandidirati. Među glavnim projektima čija se realizacija očekuje su rekonstrukcija ul. Bartola Kašića vrijednosti milijun eura, izgradnja kuglane vrijednosti milijun eura, izgradnja vrtića oko 12,5 milijuna kn, vodovod u Dabru za što će aplikacija biti ponovljena.
Sjednica GV Otočca završena je usvajanjem programa rada GV za iduću godinu. Gradsko vijećnici Otočca današnjom sjednicom zasigurno da mogu biti primjer jer su iznad nekih razina političkih prilika kojima se okružujemo.
Predsjednik GV Otočca Slaven Prpić današnji tijek sjednice komentirao je da se sve može reći na način da dobro radimo.
„Od prvog dana kad smo poduprli gradonačelnika Otočca Stjepana Kostelca u njegovom daljnjem radu donijeli smo, sad se vidi, pravu odluku. Treba dodati da svi materijali koji su na gradskom vijeću sa obrazloženjem su i potpuni tako da vijećnici mogu iščitati sve ono što se planira raditi. Sve što smo do sada obećali to smo i obavili. Novcem se dobro i transparentno gospodari. Do kraja godine imamo još jednu sjednicu GV na kojoj imamo rebalans proračuna i još neke točke od značaja za naš grada“ – kazao je predsjednik GV Otočca Slaven Prpić.
Dražen Prša