Općina Udbina aplicirala je mnoge projekte na različite  programe i natječaje kako bi se nastavio započeti napredak uređenja naselja udbina i okolnih mjesta. Tako je na natječaj unutar Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020., Natječaj za provedbu podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo. Ova podmjera uključuje  i sadržaje za provođenje slobodnog vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, kao provedba tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” prijavljen  projekt Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Udbina. Vrijednost ovog projekta procjenjuje se na  više od 1,9 milijuna kuna.

L.O.