Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije ponovni priređuje hvale vrijednu javnozdravstvenu akciju. Ovoga puta riječ je o besplatnoj kontroli vida.

Akcija će se održati na dvjema lokacijama i u dva trermina. U Gospiću će se održati u utorak, 21. siječnja u vremenu od 9 do 16 sati u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo, Senjskih žrtava 2, Gospić. Građani Otočca akciji mogu pristupiti u srijedu, 22. siječnja od 10 do 16 sati u prostorijama ispostave Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Kralja Zvonimira 17.

Zbog vremenskih ograničenja, odnosno broja pregleda, svi zainterresirani građani mogu rezervirate svoj termin na broj telefona (053) 574-452.

L. O.