Bez glasa protiv Županijska skupština usvojila izvješće o radu župana Milinovića

U Gospiću je danas održana 6. Županijska skupština Ličko-senjske županije. Nakon aktualnog sata na dnevnom redu se našlo 30. točaka

Ličko-senjski župan dr. Darko Milinović u kratkim je crtama predstavio isvješće o radu od stupanja na dužnost, pri čemu je poseban osrt dao na uspješne financijske pokazatelje i trendove te projekte koje provodi Ličko-senjske županije. Milinović se zahvalio Županijskoj skupštini na potpori, a njegovo izvješće je usvojeno bez ijednog glasa protiv.

Nastavak ispod oglasa

U nastavku skupštine usvojena su izvješća o poslovanju poslovanju zdravstvenih ustanova s područja LSŽ, te su donesena javna priznanja za Ličko-senjske županije u 2017. godini.

Javna priznanja Ličko-senjske županije biti će dodijeljena TRGOVAČKOM DRUŠTVU REGATA D.O.O. OTOČAC, za osobit doprinos razvoju gospodarstva i zapošljavanju na području Ličko-senjske županije, UDRUZI GAČANKA OTOČAC, za osobit doprinos u očuvanju tradicijskih zanata i kulturno-povijesne baštine Gacke i Like te razvoju turizma Ličko-senjske županije, HRVATSKOM KULTURNO UMJETNIČKOM DRUŠTVU «PERUŠIĆ», za osobit doprinos u  očuvanju tradicijske kulture i kulturno umjetničke baštine Općine Perušić i Ličko-senjske županije, ANI RUCNER, za osobit doprinos u promociji kulture i turizma u Ličko-senjskoj županiji i IVANU MUSTAPIĆU, za osobit doprinos u promicanju sporta na području Općine Brinje i Ličko-senjske županije.

Godišnja nagrada Ličko-senjske županije pripala je UDRUZI OBOLJELIH I LIJEČENIH OD KARCINOMA «VILA ZA LIKU», za osobit doprinos u podizanju zdravstvene svijesti građana o malignim bolestima na području Grada Gospića i Ličko-senjske županije te pomoći oboljelima i članovima njihovih obitelji.

L.O.