Stranka LiPO predala je kandidaturu za načelnika Općine Perušić i kandidacijsku listu za Općinsko vijeće gdje stranka LiPO ide na izbore  u koaliciji s Hrvatsko socijalno liberalnom strankom.

Boško Stapar kandidat za načelnika Općine Perušić naglasio je da može doprinijeti kvaliteti razvoja i  dakako napretka Općine Perušić.

Kandidati za Općinsko vijeće Općine Perušić su :

 • Boško Stapar
 • Jandre Grgurić
 • Tomislava Brkljačić
 • Marija Hećimović
 • Milan Rast
 • Gordana Kramarić
 • Josipa Robina Hećimović
 • Božo Veselin
 • Kristina Kreković
 • Marko Sokolić
 • Ivan Kolak
 • Zorica Seferagić
 • Mate Obućina

L. O.