Predsjednik GO HDZ Otočca Branislav Šutić

Na izbornoj skupštini GO HDZ Otočac predsjednik dr.sc. Branislav Šutić zahvalio je prisutnima na podršci, te dao smjernice svog budućeg rada u interesu razvoja grada Otocca.

Naglasio je da vidi velike mogućnosti razvoja Otočca u turističkom segmentu, ali primjenom drugačijeg pristupa od onog koji ima sadašnja vladajuća struktura jer se Otočac po njegovoj viziji može razviti u važnu turističku destinaciju radi resursa koje ima -svjetski brend rijeka Gacka uz druge resurse koje je također naglasio, te istaknuo da Otočac mora iskoristiti svoj geografski položaj kao strateška turistička tranzitna točka.
– Lokalna samouprava treba biti servis građanima, obrtnicima te srednjim i malim poduzetnicima u trendu sa vremenom u kojem jesmo te da istima treba pomoći i logistički i savjetodavno da koriste sredstva EU fondova, kazao je Šutić.

Poseban naglasak stavio je na institucije koje je Dražen Bobinac doveo u Otočac kao gospodarstveni grad da budu podrška razvoja gospodarstvu i potpora gospodarstvenicima, stavivši pritom naglasak na Hrvatsku gospodarsku komoru Otočac koju treba staviti u funkciju, a ne da vodeći dvojac komore već godinama koristi HGK za neke druge aktivnosti, a da se najmanje bave stvaranjem podloge za razvoj gospodarstva i koordinacijom između poduzetnika i tržišta te potencijalnih investitora.

L.O./Indirektno