U skupinu jedinica lokalne samouprave koje su daleko odmakle po pitanju stvaranja uvjeta za što učinkovitijom skrbi o otpadu ubraja se i Općina Brinje. Koncem prošle godine završeni su radovi na  reciklažnom dvorištu i ishodovane su sve potrebne dozvole za njegovo stavljanje u funkciju. Viša stručna suradnica u Općini Brinje Marija Sertić pojasnila nam je neke detalje ovoga projekta.

-Reciklažno dvorište je tijekom mjeseca studenoga kompletirano i čekamo njegovo stavljanje u funkciju u ožujku, kada se za njegov rad stvore vremenski uvjeti. Ovaj projekt vrijedan je oko 4 milijuna kuna s PDV-om, a financiran je iz Europskog pristupnog kohezijskog fonda. Reciklažno dvorište bit će svakako veliki dodatak nastojanjima Općina Brinje za učinkovitijom skrbi o otpadu, istaknula je viša stručna suradnica Marija Sertić.

U pripremnoj fazi ovoga projekta Općina Brinje je preko komunalnog poduzeća još lani osigurala i postavila različite kontejnere za primarno razvrstavanje kućnog otpada (papir, plastika, staklo…).

M.S.