Među područjima Like koja se polako, ali sigurno uključuju u red turističkih destinacija je općina Brinje. Planinsko područje s oštrom klimom, gdje prevladavaju ruralna domaćinstva tek se treba afirmirati. Kao i u svakom početku i ovdje postoji „mali milijun“ problema. Direktorica Turističke zajednice općine Brinje Mira Špehar u razgovoru ističe kako se turizam kao gospodarska grana ovdje  tek treba afirmirati.

-U prvih 8 mjeseci ove godine imali smo 1468 dolazaka gostiju, što je povećanje za 13 posto u odnosu na prošlu godinu. Gledajući u postotcima još su bolji rezultati u broju noćenja jer je bilo 1607 noćenja ili u postotcima 17 posto. Govorimo o registriranim dolascima i noćenjima, odnosno službenim podacima. Ljudi su na području Brinja tek sada počeli ozbiljnije shvaćati turizam  kao gospodarsku granu. Tako smo lani imali svega 8 registriranih postelja, a ove godine duplo više, odnosno 16. Nekome su sve ove brojke možda smiješne, ali smo na počletku preobrazbe ovoga kraja u turističku destinaciju, rekla nam je direktorica TZ Brinje Mira Špehar.

Turizam je u Brinju krenuo gotovo od nule. Organiziranje kulturnih i sportskih sadržaja ove je godine naišlo na odličan odaziv posjetitelja. Ovome valja dodati odlične uvjete za razvoj lovnog turizma. Sve su ovo skromni, ali svakako dobri uvjeti da bi se Brinje snažnije nametnulo kao turistička destinacija koju valja posjetiti.

M.S.