Krajem veljače 2019. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 2.275 nezaposlenih osoba, što predstavlja 32 osobe odnosno 1,4% manje nego u prethodnom mjesecu i 473 osobe ili 17,2% manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Najveći broj nezaposlenih osoba u veljači 2019. godine evidentiran je u ispostavama Gospić (Grad Gospić, Općine Karlobag, Lovinac i Perušić) – 654 ili 28,7% i Otočac (Grad Otočac, Općine Brinje i Vrhovine) – 614 ili 27,0%, nakon kojih slijede Senj (Grad Senj) – 350 ili 15,4%, Korenica (Općine Plitvička Jezera i Udbina) – 275 ili 12,1%, Donji Lapac (Općina Donji Lapac) – 251 ili 11,0% i Novalja (Grad Novalja) – 131 ili 5,8%. U odnosu na prethodni mjesec u većini ispostava zabilježeno je smanjenje broja nezaposlenih i to Novalja 5,1%, Gospić 2,8%, Otočac i Senj po 1,4%, Donji Lapac 0,4%, dok je povećanje zabilježeno jedino u ispostavi Korenica za 3,4%.

Od ukupnog broja nezaposlenih u veljači 2019. evidentirano je 1.188 nezaposlenih žena i 1.087 muškaraca. Što se tiče starosne strukture najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih osoba imaju nezaposlene osobe stare između 20-24 godine 14,3% i od 55-59 godina 12,2%.

Tijekom veljače 2019. godine u Područnom uredu Gospić prijavljeno je 169 novih nezaposlenih osoba od čega 72 ili 42,6% žena i 97 ili 57,4% muškaraca. Od ukupnog broja novoprijavljenih najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 112 i iz neaktivnosti 45. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa su istek rada radniku na određeno vrijeme 63, poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga 17 osoba,  istek rada na sezonskim poslovima i sporazumni prestanak radnog odnosa po 14.

U izvještajnom mjesecu ukupno je iz evidencije nezaposlenih izišla 201 osoba od čega 105 ili 52,2% žena i 96 ili 47,8% muškaraca. Zbog zasnivanja radnog odnosa iz evidencije je izašlo 139 osoba od čega 74 žene i 65 muškaraca što je za 56,2% više nego u prethodnom mjesecu i 12,1% više nego u isto vrijeme prošle godine.

Korisnici novčane naknade

U veljači 2019. registrirana su 592 korisnika novčane naknade što predstavlja 26,0% od ukupnog broja nezaposlenih osoba u PU Gospić. Po ispostavama je evidentiran sljedeći broj korisnika novčane naknade: Korenica (Općine Plitvička Jezera i Udbina) – 150, Otočac (Grad Otočac, Općine Brinje i Vrhovine) – 146, Gospić (Grad Gospić, Općine Karlobag, Lovinac i Perušić) – 138, Senj (Grad Senj) – 88, Novalja (Grad Novalja) – 50 i Donji Lapac (Općina Donji Lapac) – 20. Broj korisnika novčane naknade u veljači 2019. povećao se za 89 korisnika ili 17,7% u odnosu na prethodni mjesec, dok se u odnosu na isti mjesec prošle godine broj korisnika smanjio za 80 osoba ili 11,9%. U Područnom uredu Gospić tijekom veljače ukupno je isplaćeno 1.962.217,25 kn za novčane naknade nezaposlenim osobama, a prosječna novčana naknada  iznosila je 2.590,44 kn.

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Tijekom veljače 2019. godine u Programe za poticanje zapošljavanja  uključeno je 38 nezaposlenih osoba. U sljedećoj tablici dajemo prikaz broja osoba uključenih u Program za poticanje zapošljavanja u Područnom uredu Gospić i to korisnike uključene tijekom 2019. godine kojih je 52, uključene u izvještajnom mjesecu (38) i korisnike aktivne na kraju mjeseca koji uključuju i korisnike iz  prethodnog razdoblja, razvrstane po vrstama Mjera, kojih je 263.

L.O./HZZ