Brojni zahvati za kvalitetniju vodo-opskrbu Udbine

Poduzeće „Kraljevac“ d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju iz Udbine i ove godine poduzima mjere za unaprjeđenje vodoopskrbe kako bi se smanjili gubici, povećala sigurnosti i automatizirao sustav vodoopskrbe. Trenutno je naglasak na naselje Udbina gdje su u ljetnim mjesecima u radu dva crpna postrojenja za dopremu pitke vode na 850 metara nadmorske visine.

Zato je nedavno  završeno trogodišnje ulaganje u vodotoranj Udbina zajedničkim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Hrvatskih voda i Općine Udbina. U ovaj dio projekta ušlo je saniranje unutrašnjeg bazena kapaciteta 100 m3, zamjena krova te rekonstrukcije pročelja i ugradnje nove stolarije te ograde objekta. Do kraja rujna dovršiti će se i započeti radovi na crpnoj stanici Kraljevac koji za cilj imaju prilagodbu elektro dijela postrojenja trenutnom unaprijeđenom stanju, pripremu za buduću nadogradnju, osiguranje upravljanja  agregata frekventnim regulatorima, uključujući daljinski nadzor i upravljanje.

Nastavak ispod oglasa

Najvažniji projekt je svakako rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Udbina vrijedna 4.000.000 kuna kojom se očekuju značajno smanjenje gubitaka u mreži. Jučer je u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena dokumentacija za nadmetanje, a slijedom čega je za očekivati potpisivanje ugovora sa izvođačem radova krajem kolovoza.

L.O.