-
-

    UDBINA- Područje općine Udbina jučer su posjetili studenti Agronomskog fakulteta iz  Zagreba. S njima su bili sudionici međunarodnog seminara iz 12 država sa svih kontinenata okupljenih u asocijaciju LAAS. Seminar  na temu „Lika kao potencijalni pokretač ekološkog stočarstva“ financiraju Agronomski fakultet i Sveučilište u Zagrebu, kao i donacije ranije posjećenih destnacija. Ukupno 36 studenata su u pratnji mentora i zamjenika  načelnika Udbina Milana Uzelca   obišli poljoprivredne površine na Krbavskom polju, zanimali se za potencijalne uvjete poljoprivrede, posebice stočarstva uzimali su uzorke tla i posjetili četiri tamošnje stočne farme.

    Obišli su  ovčarsku farmu  Gučanin,s  matičnim stadom travničke pramenke, gdje se obavlja muža do 800 ovaca dnevno. Zatim je na red došla farma goveda „Angus“, sustav krava-tele, pasmina red angus i obrak, gdje se uzgaja oko  250 krava. Farma goveda „Imex“ drži goveda pasmine simentalac, kao i  OPG Rade Ljubojevića u Svračkovu selu sa 40 krava simentalske pasmine.  Zadovoljni viđenim mladi su agronomi potom posjetili Udbinu i Crkvu hrvatskih mučenika, gdje ih je čuvar svetišta mons. Tomislav Rogić upoznao s povijesnim detaljima Udbine i Krbavskog polja.

M. U./ M. S.