Izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora od uvijek se smatraju testom za izbore više razine. Ako je suditi po jučer provedenim izborima na području Grada Senja Hrvatska demokratska zajednica dodatno je učvrstila svoj ionako doličan rejting. Od ukupno 11 Mjesnih odbora HDZ je pobijedio u 10, s tim da je „za dlaku“ izgubio u MO Jablanac.
Kuriozitet ovih izbora bila je bučno najavljivana Hrvatska bunjevačka stranka, učestalo spominjana kao novo ime na hrvatskom političkom nebu. Stasala u Krivom Putu gdje je i istaknula svoje kandidate na jučerašnjim izborima. Čini se da je voljom birača ova je stranka u samome startu skrenula na krivi put jer je izgubila i u svojem Mjesnom odboru gdje ju je potukao HDZ.

L. O.