Čak 270 milijuna kuna za šumarski i drvno-tehnološki sektor

Ministarstvo poljoprivrede trenutno ima 15 otvorenih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH. Od toga se četiri odnose na mjeru 8 kojom se podupiru ulaganja u šumarstvu od 50% do 100% ukupno prihvatljivih troškova, od 5.000 eura do čak 1 milijun eura, ovisno o podmjeri i tipu operacije. EU sredstva se tako mogu dobiti za poboljšanje otpornosti šumskih ekosustava te uspostavu i uređenje poučnih staza i vidikovaca (u podmjeri 8.5), zatim za modernizaciju tehnologija, strojeva i alata u šumskouzgojnim radovima te u predindustrijskoj preradi drva (u podmjeri 8.6).
Sredstva iz mjere 8 mogu dobiti šumoposjednici i njihova udruženja, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća,trgovačka društva koja gospodare šumama i šumskim zemljištima u Hrvatskoj, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.
Prije raspisivanja novih natječaja namijenjenim šumarskom te drvno-tehnološkom sektoru, Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te uz podršku Hrvatske gospodarske komore organiziralo je već sedam radionica za potencijalne korisnike iz Mjere 8 na kojima su potencijalni korisnici informirani o aktualnim i budućim natječajima te načinu prijave i podnošenja zahtjeva za potporu.

M. P./L. O.

Nastavak ispod oglasa