O bujici Tisovac iz Donjih Pazarišta često čitamo, a povremeno i o Popovači tijekom veljače u kontekstu poplava i izlijevanja iz korita. Ove godine zbog iznadprosječno toplog i sušnog vremena za veljaču, Hrvatske vode tijekom veljače izvode radove na čišćenju i uređenju Tisovca i Popovače i to na više lokacija na području Pazarišta. Prošle godine su izvedeni radovi čišćenja na samom utoku Popovače u Otešicu, a sada se izvode radovi čišćenja uzvodno do zaseoka Filipovići.

Zbog gustog raslinja sam utok, a i uzvodna dionica, su otežavali protok velikog vodnog vala nizvodno prema Otešici, pritoci rijeke Like. I na Tisovcu se izvode radovi čišćenja i to u Velikoj Plani u blizini škole na kritičnoj lokaciji gdje se voda povremeno izlijevala na cestu. Ovim radovima i mjestimičnim izvedenim nadvišenjem izlijevanje na cestu bi se trebalo spriječiti ili makar smanjiti. Prošle godine su također izvedeni radovi čišćenja Tisovca, a i nadvišenja nasipa na kritičnim lokacijama u Milinković Nugi i u Španjuši. Nakon sušnog perioda uvijek dolazi kišni period pa se nadamo da će izvedeni radovi i oni koji se tek trebaju izvesti pripomoći kako bi poplava na području Donjeg Pazarišta bilo što je moguće manje.

L. O.