Čišćenje rijeke Glamočnice

0

Sušno razdoblje  i toplo vrijeme idealni su za brojne zahvate Hrvatskih voda vezano uz uređivanje vodotoka ličkih rijeka i potoka. Tako je jučer na red došla rijeka Glamočnica.

Glamočnica je vodotok dužine oko šest kilometara. Nalazi se na području Ličkog polja i prolazi kroz naselje Medak na području grada Gospića te se ulijeva u rijeku Liku. Korito je prirodno i obraslo gustom vegetacijom, pri čemu se krošnje vrba mjestimično spajaju nad rijekom.

Oglas

Hrvatske vode preko svog izvođača radova G.P.V. „Građenje“ iz Gospića trenutno izvode radove na sječi raslinja i čišćenju vodotoka u dužini  400 metara oko mosta na državnoj cesti u Metku. Plan i potreba je očistiti cijelu nizvodnu dionicu oko 1,5 km do utoka u rijeku Liku kako bi se povećala protočnost vodotoka i smanjilo izlijevanje na okolne poljoprivredne površine.

L.O./L. P.