Čišćenje rijeke Glamočnice

Sušno razdoblje  i toplo vrijeme idealni su za brojne zahvate Hrvatskih voda vezano uz uređivanje vodotoka ličkih rijeka i potoka. Tako je jučer na red došla rijeka Glamočnica.

Glamočnica je vodotok dužine oko šest kilometara. Nalazi se na području Ličkog polja i prolazi kroz naselje Medak na području grada Gospića te se ulijeva u rijeku Liku. Korito je prirodno i obraslo gustom vegetacijom, pri čemu se krošnje vrba mjestimično spajaju nad rijekom.

Nastavak ispod oglasa

Hrvatske vode preko svog izvođača radova G.P.V. „Građenje“ iz Gospića trenutno izvode radove na sječi raslinja i čišćenju vodotoka u dužini  400 metara oko mosta na državnoj cesti u Metku. Plan i potreba je očistiti cijelu nizvodnu dionicu oko 1,5 km do utoka u rijeku Liku kako bi se povećala protočnost vodotoka i smanjilo izlijevanje na okolne poljoprivredne površine.

L.O./L. P.