Ivan Matasić

Član Uprave Hrvatske elektroprivrede Ivan Matasić sa suradnicima posjetit će danas poplavom ugroženo područje Kosinjskog polja, koje se nalazi u okruženju HEP-ovog hidroenergetskog sustava na porječju Like i Gacke.

Posjet će započeti u 15 sati na lokaciji ispred Kosinjskog mosta.

lo