U staro vrijeme prije 50 i više godina sve računovdstvene bilance i stavke knjižile su se na „plajvaz“. Tada su naši roditelji imali račune za struju, vodu, stanarinu, TV-pretplatu i odvoz smeća. Nije bilo računala pa su se tada svi plaćeni računi čuvali i do 10 godina.
U moderna vremena plaćamo brojne račune i naknade za koje često niti ne znamo čemu služe. Tu su dakako i porezi. U ovo doba godine učestalo nam dolaze opomene ili čak i ovrhe za račune koje smo već podmirili. Možda je u pitanju nečiji nemar, neznanje ili sistem „ako prođe-prođe“. U svakom slučaju najbolje je sačuvati sve uplaćene račune da nam ne bi bilo „dvaput je-dvaput“!!!

L. O.