Čuvar ličkog okoliša „LEA“ održala godišnju skupštinu

GOSPIĆ – Lička ekološka akcija LEA, ekološka udruga osnovana krajem prošle godine održala je  redovnu godišnju skupštinu. Kako je tijekom skupštine istakao predsjednik ove udruge Dubravko Čanić, osnovna misija LEE je aktivno doprinijeti zaštiti okoliša i očuvanju prirode. To se nastoji ostvariti i poticanjem sudjelovanja javnosti i suradnjom sa institucijama i udrugama koje na bilo koji način imaju veze s očuvanjem okoliša ili utjecajem na njega. Koliko je takva udruga na ovim prostorima potrebna svjedoči i činjenica da je na skupštinu došao veći broj predstavnika raznih institucija, predstavnici grada Gospića, udruga građana, planinarskih društava, ribičkih udruga, te susjedi s područja općine Lovinac. Kada je u pitanju briga za okoliš pojedinac malo toga može učiniti i upravo iz tog razloga bitan je rad i postojanje ekološke udruge poput ove. Prva konkretna aktivnost u suradnji s gradom Gospićem i opatijskom tvrtkom Žmergo  bit će sudjelovanje u akciji „Zelena čistka-jedan dan za čisti okoliš“ 20.travnja. Već nekoliko godina u tu akciju uključene su i Hrvatske šume pa je i njihova predstavnica Mandica Dasović istakla da je suradnja s udrugama poput LEA-e od iznimnog značaja. A da usprkos svim ljepotama Like postoje i brojna mjesta koja hitno traže aktivnost moglo se čuti i na ovoj skupštini od brojnih divljih deponija smeća, preko stalnog zagađenja uz obale rijeka ili šume. Poseban akcent stavit će se na uređenje park šume Jasikovac. Radi se o šumi koja je ne tako davno bila ponos Gospića,a sada se ne zna ni čija je, zagađena je i minama,ali i smećem. LEA namjerava utjecati i na svijest ljudi jer upravo tu i leži najveći problem, ljude treba „natjerati“ da ne bacaju smeće po okolišu  jer bez obzira na sve akcije čišćenja do novog onečišćenja dođe vrlo brzo. LEA planira aktivno uključivanje i u Izradu studije Utjecaja na okoliš za gradnju hidroenergetskog sustava Kosinj i Senj 2, a uspiju li dobiti sredstva na natječaju HEP-a, planiraju izraditi kartu porječja rijeke Like. Osnovna informacija o postojanju i aktivnosti ekološke udruge sada je u javnosti, no uključivanje svih onih koji imaju bilo kakve veze s ekologijom koja je prisutna svugdje garantiraju napredovanje u očuvanju iznimnih prirodnih ljepota Like.

                                                        Milan Tomašević

Nastavak ispod oglasa