-

   GOSPIĆ – Međunarodni Dan  bijelog štapa, simbola slijepih osoba, obilježen je tradicionalnim susretom predstavnika Ličko-senjske županije i Grada Gospića s predstavnicima Društva slijepih i slabovidnih ličko-senjske županije. Predsjednika društva vlč. Juraja Ladišića i tajnika Branka Ćuića u županijskoj  Sali za sastanke primile su zamjenica župana Ivana Tomaš i zamjenica gradonačelnika Marta Grgurić sa suradnicima. Govoreći o položaju slijepih i slabovidnih Ivana Tomaš je naglasila potrebu ovakvih susreta gdje se otvoreno  govori o aktualnoj problematici.

-Sastajemo se već niz godina i to je još jedan oblik suradnje koju nam valja njegovati. Ovaj se dan u RH obilježava od 1996. godine i treba istaknuti da osim obilježavanja Dana bijelog štapa mi nastojimo  pomagati vaše društvo koliko je to moguće, u skladu s mogućnostima Županije ni Grada Gospića, rekla je u  uvodu zamjenica župana. Zamjenica gradonačelnika Grada Gospića  Marta Grgurić također je istaknula dobru suradnju s Društvom slijepih i slabovidnih osoba.

-Naša suradnja ne započinje i ne završava s ovim danom. Ona sukcesivno traje već niz godina i mi smo u kontaktima tijekom cijele godine. Našu suradnju ocjenjujem kao više nego li dobrom. Vi iskreno štitite i promičete  prava svojih članova, na zadovoljstvo svih nas, ali nas  i upozoravate na koji način olakšati život slijepih i slabovidnih u Gospiću. Na tome vam se iskreno zahvaljujem, kazala je Marta Grgurić. Predsjednik Društva vlč. Juraj Ladišić zahvalio se na prijemu i pomoći koju institucije ukazuju slijepima  i slabovidnima  u ličko-senjskoj županiji. Zamolio jer tajnika Društva Branka Ćuića da detaljno pojasni aktualnu problematiku i potrebe ove populacije.

-Neke države u našem okruženju daju slijepima mjesečno 200 eura, a mi u Hrvatskoj dobivamo 500 kuna, rekao je Ćuić. Tragično je da su te države siromašnije nego li naša, ali imaju više razumijevanja za slijepe. Sadašnja Vlada nam je obećavala poboljšati položaj, ali nam se prava svako malo smanjuju. Tako je govorio i sadašnji premijer Milanović, ali nas je zaboravio čim je došao na vlast. Slijepi sve teže žive, sve je više sirotinje. Mnoge nove odredbe Zakona o socijalnoj skrbi idu direktno na štetu nas slijepih. Minimalna socijalna pomoć za slijepe je bila 850 kuna, a sada su nam uzeli tih 50 kuna. Mnogi su izgubili da im država dade ogrijeva jer imaju primanja od 820 kuna, 20 kuna preko minimuma. Sve je manje donatora, ali mi na području Grada Gospića barem povremeno dobivamo pomoć  i preko Crvenog križa. Država je odredila da program „Pomoć u kući“ ne  obuhvaća naše članove koji imaju ukupna primanja veća od 2000 kuna. Slijep plaćaju sve račune kao i zdravi ljudi, ali našu državu za to nije briga. Pisali smo molbe u tražili da nam  pomognu državna poduzeća, ali bez uspjeha, rekao je Branko Ćuić koji je suradnju Društva slijepih i slabovidnih sa većinom jedinica lokalne samouprave ocijenio korektnom  i dobrom. Zamjenica župana Ivana Tomaš iskazala je želju, potrebu i obvezu nastavka suradnje, te na kraju  prijema obećala Društvu dodatnih 5 tisuća kuna pomoći.

M. S.