Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce ustanova je Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku čija je djelatnost pružanje socijalnih usluga djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te biološkim, posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima. Krajem prošle godine s Općinom Brinje sklopljen je Ugovor o korištenju prostora u Frankopanskoj 36 na vremensko razdoblje korištenja od  deset godina u svrhu pružanja izvaninstitucijske socijalne usluge poludnevnog boravka kojom se osigurava zadovoljavanje životnih potreba djece i mladih u dobi od 7 do 18./21 godinu. Razvoj socijalne usluge poludnevnog boravka u Brinju predviđen je Individualnim planom deinstitucionalizacije i transformacije Centra „Izvor“ Selce te je u skladu s  potrebama lokalne i regionalne zajednice.  

Prema Socijalnom planu Ličko-senjske županije, ova županija je u specifičnoj situaciji s obzirom na razvijenost mreže socijalnih usluga -institucionalnih oblika skrbi nema izuzev za dvije korisničke skupine – starije osobe i psihički bolesne starije osobe. Nadalje, strateški dokumenti u području socijalne skrbi LSŽ poput Strategije razvoja ljudskih potencijala za razdoblje 2014.– 2020. i Socijalnog plana za 2015.-2020. naglašavaju potrebu za novim vaninstitucionalnim modelima pružanja usluga korisnicima i unapređivanjem dostupnosti socijalnih usluga u županiji za sve osobe i skupine u riziku od socijalnog isključivanja.

Iščekujući rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka nadležnog Ministarstva, ovim putem pozivamo Vas danas, 19. svibnja 2017. godine na dan otvorenih vrata usluge poludnevnog boravka koja se planira provoditi u Frankopanskoj 36 u Brinju. Prigodni program počinje u 12 sati, a  sudjelovat će djeca iz poludnevnog boravka u Selcu i učenici Osnovne škole Luke Perkovića u Brinju.

A.M./L. O.