Katolička crkva  danas slavi Svetu Luciju. Ova mučenica živjela je od 283. do 304. godine, a mučena je i ubijena  zbog svoje vjere. Kroz svu kršćansku povijest štuje se među kršćanima kao mnogostruka zaštitnica: slijepih (tjelesno i duhovno), ratara, lađara, staklara, krojača, tkalaca, pisara, vratara i kovača.

Na dan Svete Lucije uobičajeno je u Hrvatskoj posijati pšenicu u malene posude, da bi mlade biljke ukrasile za Božić blagdanske stolove ili bi se stavljale pod okićenu jelku. To je jedan od simbola novoga života, neprekidni ciklus kojim slavimo rođenje Isusa Krista.

Svim Lucijama iskreno čestitamo imendan.

L.O.