Danas počinje pojačani nadzor brzine kretanja vozila

Od danas počinje  pojačani nadzor brzine kretanja cestovnih vozila temeljem plana TISPOL-a, mreže prometnih policija, na području država Europske unije, pa tako i na području Policijske uprave. U vremenu do 20. travnja u 6 sati naglasak  akcije je na uključivanju  javnosti, odnosno uključivanjem medija i građana s ciljem podizanja  svijesti  javnosti o brzini, kao vodećem uzroku prometnih nesreća s najtežim posljedicama te utjecati na vozače da se pridržavaju ograničenja brzine. Policija će u akciju uključiti maksimalan broj policijskih službenika, te svu tehniku, kako bi se nadzor odvijao neprekidno 24 sata.

Kao i uvijek do sada cilj ove akcije nije samo represivno postupanje, odnosno kažnjavanje vozača, već aktivno uključivanje svih sudionika u prometu, javnosti i medija kako bi se poboljšalo stanje sigurnosti cestovnog prometa na području cijele Hrvatske

Nastavak ispod oglasa

P.U./L. O.