Definiranje PUR-a Općine Perušić

S ciljem što boljeg sagledavanja potreba i problema života građana, kao i sveobuhvatnog uređenja Općine Perušić ova jedinica lokalne samouprave pozvala je mještane da se u narednih tjedan dana uključe u završnu realizaciju izrade Programa ukupnog razvoja (PUR) Općine Perušić za razdoblje 2015-2020. godine. U pozivu se ističe kako je rok dostave primjedbi i prijedloga do 18. studenoga.
Budući je regionalni razvoj zajedno s manjim područjima jedna je od najvažnijih smjernica koje propisuje Europska unija kroz kohezijsku politiku. Politika ravnomjernog regionalnog razvoja Hrvatske podrazumijeva planiranje, provođenje i koordinaciju aktivnosti regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog i planskog sustava programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja. Program ukupnog razvoja Općine Perušić iznimno je značajan dokument koji će omogućiti jasno definiranje razvojnih potreba, usuglašavanje oko razvojnih prioriteta, kao i razvijanje ideja i projekata za ulaganje javnih sredstava u pojedina područja poput općine Perušić. Svi zainteresirani građani koji žele uputiti prijedloge i primjedbe za izradu PUR-a mogu sve informacije dobiti u zgradi Općine Perušić, kao i na općinskom web-u.

H. J.