Delegacija Grada Senja na čelu s predsjednikom Gradskoga vijeća Grada Senja Željkom Tomljanovićem, gradonačelnikom grada Senja Juricom Tomljanovićem, vijećnicima Gradskog vijeća Grada Senja, državnim tajnikom Ministarstva hrvatskih branitelja Darkom Nekićem, državnim tajnikom Ministrastva pravosuđa i uprave RH, Sanjinom Rukavinom te predstavnicima mjesnih odbora, braniteljskih udruga, policije i vatrogasaca   položila je vijence i zapalila svijeće na grobove poginulih hrvatskih branitelja podno Centralnoga križa u Senju u povodu tjedna obilježavanja Dana grada Senja.

L.O.