Poštovani,

Nastavno na tekst koji ste prenijeli s portala telegram.hr pod naslovom „Ravnatelj Plitvica zbog karijere promijenio tri stranke, HDZ, SDP i Most“, u nastavku donosimo demanti, te molim da ga prema Zakonu o medijima objavite u cijelosti.

Tekst koji ste prenijeli obiluje tendencioznim izjavama koje ničime nisu utemeljene, te na taj način negativno utječu na reputaciju Nacionalnog parka Plitvička jezera, prirodnog blaga čiju dobrobit uvijek imaju u svojim postupcima svi djelatnici parka, pa tako i ravnatelj gosp. Anđelko Novosel.

U podnaslovu glavnog članka se tvrdi kako „nije bilo nikakve službene prijetnje UNESCO-a“ u prilog tvrdnji da je UNESCO izrazio ozbiljnu zabrinutost za stanje u Nacionalnom parku govore priopćenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Prvo priopćenje pod naslovom „Sastanak s predstavnicima monitoring misije UNESCO-a vezano uz rješavanje problematike NP Plitvička jezera“ od 17. siječnja ove godine, te drugi pod naslovom „Osnovana Radna skupina za rješavanje problema prekomjerne posjećenosti i izgradnje u NP Plitvička jezera“ od 29. ožujka 2017..

U priopćenju od 29.03. 2017. navodi se ‘Zaključak misije je da Nacionalni park Plitvička jezera ovu godinu neće biti stavljen na listu ugrožene svjetske baštine i to je dobro za čuti. Dane su konkretne preporuke za otklanjanje postojećih problema. Preporuke se odnose na izradu strateške procjene utjecaja na okoliš prostornog plana, reviziju građevinskih dozvola, izradu plana upravljanja parkom, izradu akcijskog plana upravljanja posjetiteljima, rješavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i prometnih problema. Mi smo svega toga svjesni i na rješavanju tih problema se već aktivno radi‘ – rekao je ministar Dobrović.

Linkovi na oba priopćenja:

http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/vijesti/sastanak-s-predstavnicima-monitoring-misije-unesco-a-vezano-uz-rjesavanje-problematike-np-plitvicka-jezera.html

http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/vijesti/osnovana-radna-skupina-za-rjesavanje-problema-prekomjerne-posjecenosti-i-izgradnje-u-np-plitvicka-jezera.html

Nadalje, u glavnom tekstu navodi se kako je uprava parka odbila suradnju s biciklističkom utrkom Tour of Croatia, a prava istina je u tome da je utrka 2016. godine uspješno realizirana na Plitvicama, dok za ovogodišnju utrku Ured ravnatelja nije niti zaprimio upit organizatora.

http://www.tourofcroatia.com/2016/utrka

Podnaslov „Jezero puno fekalnih voda“ krajnje je neprimjerne i ostavlja neugodan i ružan dojam, pogotovo ako znamo da se voda za vodoopskrbu crpi iz jezera Kozjak za koji Vam dostavljamo analitička izvješća o ispitivanju kvalitete vode za piće.

Voda koja se crpi za vodoopskrbu iz jezera Kozjak podliježe mjesečnim kontrolama od strane Zavoda ja javno zdravstvo Ličko senjske županije u Gospiću. Provode se analitičke kontrole vode prije tretiranja (kloriranja) – to su uzorci „sirove“ vode iz filtrirnice, te analitičke kontrole vode za piće nakon tretiranja (iz objekata Nacionalnog parka). Za provedene analize dobivaju se službena Analitička izvješća na temelju kojih je vidljiva sukladnost vode za piće s važećim Zakonom i Propisima o vodi za piće.

Razlozi eventualne nesukladnosti vode Velikog slapa leži u prekomjernoj apartmanizaciji u Plitvica selu za čije dozvole je odgovorno Ministarstvo graditeljstva. NP Plitvička jezera od 2013. godine nažalost nije uključen u donošenje odluka o prostornom planu te samim time nema uvid niti utjecaj u izdavanje građevinskih dozvola te posljedično, nema ni utjecaj na kvalitetu vode Velikog slapa. Nastavno na prekomjernu apartmanizaciju, stručna služba Javne ustanove je uložila primjedbe na 18 stranica na prostorni plan koji je usvojen u travnju 2014. godine i koji je omogućio apartmanizaciju. Da su tada primjedbe prihvaćene danas bi negativan utjecaj na park bio neznatan, a kriterij za gradnju jedinstveni u kojem bi prioritet imalo domaće stanovništvo.

U tekstu se, također, navodi da je javna ustanova mogla ulagati u vodoopskrbi sustav što je neistinito. U projekte izgradnje i obnove sustava vodoopskrbe i odvodnje jedino mogu ulagati i iz europskih fondova povlačiti novac, ovlaštenici a to su prema Zakonu o vodama komunalna poduzeća registrirane za predmetne djelatnosti čiji je osnivač lokalna samouprava.

Za sve dodatno stojim Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Marija Turkalj, mag.oec.

Voditelj Službe marketinga i prodaje

M: (+385) 99 276 7202

marija.turkalj@np-plitvicka-jezera.hr

Primjedbe na korekcije Odredbi za provođenje prijedloga Prostornog plana područja

Analiticko izvjesce o ispravnosti vode NP