Zagreb, 14.listopada 2016.
LIKA MEDIA j.d.o.o.
Ulica dr. Ante Starčevića 18
53000 Gospić

n/r glavnog urednika
gospodina Hrvoja Jurkovića
Poštovani gospodine Jurković,

obraćam Vam se kao punomoćnica gospodina Krešimira Benkovića, za što se prilaže punomoć u prilogu.

I. U skladu s člankom 40. Zakona o medijima, a koji izričito propisuje da svatko ima pravo od glavnog urednika zahtijevati da bez naknade objavi ispravak objavljene informacije kojom su bila povrijeđena njegova prava ili interesi, u ime i po nalogu stranke, zahtijevam objavu ispravka objavljene informacije od dana 27. rujna 2016. godine, a koja je objavljena na web adresi portala Lika-online.

II. Kao što ste upoznati, dana 27. rujna 2016.godine na Portalu čiji ste urednik, objavljen je članak pod nazivom „Vrhovni sud odlučio: Otkaz K. Benkoviću zakonit, mora platiti 120 tisuća kuna + zatezne kamate!“, a u kojem je izneseno mnoštvo netočnih i pogrešnih informacija, uvreda i lažnih tvrdnji koje narušavaju ugled i čast gospodina Benkovića.

Dakle, ne samo da su navedene pogrešni i netočni podaci, a koje je lako osporiti valjanom dokumentacijom javnopravnog tijela, u predmetnom članku postoje i elementi kaznenog djela iz glave XV. Kaznenog zakona – a to su kaznena djela protiv časti i ugleda.

Tim više je ovakva objava, u najmanju ruku neprofesionalna i protivna etičkom standardu profesionalnog ponašanja novinara, iz razloga što autor predmetnog članka nije istražio činjenice prije nego ih je objavio, nego je neistinitim podacima dezinformirao širu javnost. Uz navedeno, iznio je i svoj vrijednosni sud o osobama spomenutim u članku te tako postupio protivno kodeksu novinarske struke kojim se zahtjeva objektivnost u objavi informacija.

Upravo iznošenje Autorovog vrijednosnog suda o gospodinu Benkoviću, rezultiralo je uvredama na račun njega i njegove obitelji, a otegotna okolnost objave takvog članka jest činjenica da je objavljen na Portalu namjenjenom široj regiji (Gospiću, Karlobagu, Novalji, Senju, Otočcu..) te je logično smatrati da su uvrede bile pristupačne većem broju osoba, što čini ovo kazneno djelo kvalificiranim (članak 147. Kaznenog zakona).

Slijedom iznesenog, ovim putem se očitujemo u odnosu na traženi ispravak i ispriku, sukladno važećim propisima, na način kako slijedi.
III. DEMANTIJ u odnosnu na neistinite informacije u članku objavljenom na Internet portalu http://www.lika-online.com/: „Vrhovni sud odlučio: Otkaz K. Benkoviću zakonit, mora platiti 120 tisuća kuna + zatezne kamate!“

Na web portalu http://www.lika-online.com/ je dana 27. rujna 2016. godine objavljen članak autora I.D. pod naslovom „Vrhovni sud odlučio: Otkaz K. Benkoviću zakonit, mora platiti 120 tisuća kuna + zatezne kamate“. Sukladno Zakonu o medijima, gospodin Krešimir Benković zahtjeva objavu ispravka u medijima, bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi, kao i ispriku radi iznesenih uvreda i narušavnja časti i ugleda.

Sukladno navedenom, ovim se putem zahtjeva od Vas, kao urednika elektroničke publikacije www.lika-online.com na adresi nakladnika LIKA MEDIA j.d.o.o., Ulica dr. Ante Starčevića 18, 53000 Gospić, da u prvom sljedećem ili najkasnije drugom izdanju elektroničke publikacije www.lika-online.com objavi dostavljeni ispravak informacija članka „Vrhovni sud odlučio: Otkaz K. Benkoviću zakonit, mora platiti 120 tisuća kuna + zatezne kamate!“ od dana 27. rujna 2016. godine, bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi, sljedećeg sadržaja:

„Gospodin Krešimir Benković odbacuje kao neistinite navode iznesene u tekstu: „Vrhovni sud odlučio: Otkaz K. Benkoviću zakonit, mora platiti 120 tisuća kuna + zatezne kamate!“. Naime, već u samom naslovu iznesena su dva neistinita podatka, a koja se kroz tekst ponavljaju više puta. Netočno je da gospodin Benković po odluci Vrhovnog suda mora platiti iznos od 120.000,00 kuna, kao i podatak da je dužan platiti zatezne kamate na navedeni iznos. Nejasno je koji je izvor Autorovog saznanja o podacima koje navodi, ali ono što je jasno jest da taj izvor očito nije ispravno informiran, kao i to da Autor članka nije obavio svoju osnovnu novinarsku zadaću a to je istražiti informacije prije same objave. Naime, gospodin Krešimir Benković primio je na ime zaostalih plaća od Turističke zajednice Grada Gospića iznos od 51.394,48 kn neto, i to za razdoblje od 15. veljače 2013. godine do 30. rujna 2013. godine, pri čemu navedena isplata nije bila cjelovita već djelomična. Dakle, ukoliko odluka Vrhovnog suda ostane na snazi, gospodin Benković je u obvezi platiti Turističkoj zajednici grada Gospića upravo taj iznos, a ne iznos od 120.000,00 kn.

Druga netočna informacija odnosi se na zatezne kamate koje Gospodin Benković navodno duguje. Naime, kako je odlukom Vrhovnog suda preinačena drugostupanjska presuda, ukinut je pravni osnov temeljem kojeg je gospodin Benković primio zaostale plaće od Turističke zajednice grada Gospića, te je tako naknadno došlo do stjecanja bez osnove, a gospodin Benković je do dana zaprimanja Presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske bio pošteni stjecatelj navedenih novčanih sredstava, kao što je i Turistička zajednica grada Gospića bila u obvezi postupiti po pravomoćnoj presudi. Upravo kao takav pošteni stejcatelj, nije dužan vratiti zakonske zatezne kamate na isplaćene zaostale plaće – kako to Autor članka pogrešno navodi, već kamate počinju teći tek od proteka paricijskog roka Zahtjeva Turističke agencije grada Gospića za isplatu iznosa po presudi revizijskog suda, a ne od trenutka primitka novčanog iznosa. Ovakvu praksu potvrđuje i sam Vrhovni sud Republike Hrvatske u svojoj presudi broj VSRH, Rev -737/2002-2 od 21. rujna 2005.

Autor članka u više navrata ocrnjuje gospodina Benkovića i njegovu obitelj, koristeći riječi poput „degutantno i nemoralno“, a sve radi svojih eventualnih osobnih stavova prema obitelj Benković, i tako potpuno ispuštajući iz vida osnovna načela novinarstva, a to su objektivan prikaz događaja i profesionalno iznošenje vijesti i informacija.

Objavljenim člankom stvara se posve pogrešan dojam o gospodinu Benkoviću jer ga se prikazuje kao agresivnu osobu koja „prijeti i napada“ i koja je u stanju „otići u Vrhovni sud i prijetiti sucima“, a takvim senzacionalističkim i lažnim prikazom ozbiljno se narušava dostojanstvo gospodina Benkovića i stvara kriva percepcija javnosti o njegovom karakteru, kao i o samim okolnostima sudskih postupaka i njihovih posljedica. Uostalom, iz sadržaja teksta objavljenog članka ne proizlazi osnovni razlog donošenja predmetne odluke o otkazu Krešimiru Benkoviću – a to je poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih razloga i potrebe za reorganizacijom u Turističkoj zajednici Grada Gospića, te zbog ukidanja radnog mjesta voditelja Turističko informativnog centra, samo 7 mjeseci nakon osnivanja istog i zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Stoga karakter gospodina Benkovića, koji je zatražio sudsku zaštitu zbog odluke o otkazu kao nezakonite (a koja je pravomoćno bila usvojena odlukama sudova), a isključivo zbog donošenja predmetne odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske (a koja može biti biti i ukinuta) – ne može i ne smije biti prikazan na takav način, niti predmetna odluka može biti osnova za objavu takvih netočnih i uvredljivih informacija.“

IV. U prilogu se dostavlja sljedeća dokumentacija koja u cijelosti pobija navode iznesene u članku čija se objava ispravka traži:

1. Odluka o otkazu Krešimiru Benkoviću koja je bila predmet sudskog spora
2. Presuda Općinskog suda u Gospiću pod poslovnim brojem P-126/2013 od dana 9. listopada 2013. godine
3. Presuda Županijskog suda u Karlovcu, Stalna služba u Gospiću pod poslovnim brojem Gž-2289/2013 od dana 20. siječnja 2014. godine
4. Promet po tekućem računu gospodina Benkovića, iz kojeg su vidljive uplate
5. Presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske od dana 16. lipnja 2015. godine pod poslovnim brojem Revr 1298/14-2
6. Presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske od dana 21. rujna 2005. godine pod poslovnim brojem Rev-737/2002-2

V. Slijedom svega iznesenog, ovime Vas moja stranka, pored zahtjeva za objavu ispravka, poziva na davanje isprike sukladno odredbi članka 22. Zakona o medijima.

Osim navedenog, želim napomenuti da su u objavljenoj Knjizi pružatelja elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije Republike Hrvatske sadržani pojedini netočni ili neažurirani podaci o nakladništvu i uredništvu, slijedom čega se osobama koje traže objavu ispravka onemogućuje odnosno otežava ispunjavanje zakonskih formalnih pretpostavki u postupcima ove vrste. Navedeno predstavlja, između ostalog, i prekršajno djelo.

U nadi za mirnim rješenjem spora i izbjegavanjem daljnjih sudskih postupaka, srdačno pozdravljam.

S poštovanjem,

Bojana Colarić
odvjetnica

PRILOZI:
1. Punomoć za zastupanje podnositelja zahtjeva
2. Odluka o otkazu Krešimiru Benkoviću koja je bila predmet sudskog spora
3. Presuda Općinskog suda u Gospiću pod poslovnim brojem P-126/2013 od dana 9. listopada 2013. godine
4. Presuda Županijskog suda u Karlovcu, Stalna služba u Gospiću pod poslovnim brojem Gž-2289/2013 od dana 20. siječnja 2014. godine
5. Promet po tekućem računu gospodina Benkovića, iz kojeg su vidljive uplate
6. Presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske od dana 16. lipnja 2015. godine pod poslovnim brojem Revr 1298/14-2
7. Presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske od dana 21. rujna 2005. godine pod poslovnim brojem Rev-737/2002-2