Foto: Grad Novalja

Grad Novalja u redovnim intervalima vrši preventivne  larvicidne dezinsekcije kako bi na tom području smanjio broj  komaraca. Tako će biti i ovih dana jer će se 11. i 14 lipnja kada će se mjere larvicidne dezinsekcije će se provoditi tabletama (larvicidima).

Za provedbu radova koristit će se isključivo pripravci proizvođača koji su registrirani za ovu namjenu te posjeduju rješenja Ministarstva zdravstva i ostale potrebne dozvole za primjenu u Republici Hrvatskoj. Svi pripravci će se primjenjivati sukladno uputama proizvođača, a nisu štetni za ljude i životinje.

Kako bi se zadane mjere provele uspješno potrebna je suradnja svih građana Grada Novalje, te pridržavanje sljedećih mjera:
potrebno je ukloniti vodu iz svih predmeta u kojima se nepotrebno zadržava, a rezervoare sa vodom potrebno je hermetički zatvoriti. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju za sljedeći povoljniji termin, o čemu će građani biti na vrijeme obaviješteni.

L. O.