Policija

Ličko-senjska

  • Načelnik : Željko Jurković
  • Sjedište : Gospić
  • Adresa  :  Ulica Hrvatskog sokola 2
  • Telefon  : 053/675 111
  • Internet stranica : www.licko-senjska.policija.hr
  • Nadležnost nad gradovima : Gospić, Novalja, Otočac i Senj
  • Nadležnost nad općinama : Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička jezera, Udbina i Vrhovine.

Osoba zadužena za odnose s javnošću :

Kristina Maoduš
Telefon:  053 / 675 124
Fax: 053 / 675 286
E-mail: licko-senjska@policija.hr
POLICIJSKA POSTAJA
ADRESA
TELEFON
Gospić
Gospić
Ulica Miroslava Kraljevića 2
053/675 550
Otočac
Otočac
Vatrogasna ulica 1
053/675 610
Donji Lapac
Donji Lapac
Trg Ive Andrića bb
053/675 739
Korenica
Korenica
Ulica Pere Šnjarića 5
053/675 839
Senj
Senj
Stara cesta 23
053/675 660
Karlobag
Karlobag
Obala Vladimira Nazora 17
053/675 760
Novalja
Novalja
Ulica Matice Hrvatske 3
053/675 860