Pećinski park Velebit pod čijom se ingerencijom i skrbi nalaze i Cerovačke špilje objavio je ovoga vikenda kako su posjete ovom geomorfološkom kraškom fenomenu do daljnjega zatvorene. Razlog tome su radovina  na cesti Gračac-Knin. O novostima vezanim uz ponovne obilaske Cerovačkih špilja javnost će biti na vrijeme obaviještena.

PPV/L. O.