Kako smo već javljali Ministarstvo poljoprivrede RH je zbog velikog interesa korisnika produljilo krajnji rok Javnog poziva za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koji će biti korišten kao pašnjačke površine. Tako se rok produljava  do petka, 11. siječnja. Sve informacije u svezi prijave na Javni poziv za davanja u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske mogu se dobiti u Ministarstvu poljoprivrede, kao i u svim Upravama šuma na čijem se području nalaze pašnjačke površine šumskog zemljišta koje se daju u zakup. 

M.P./L. O.