Grad Gospić je na temelju Akcijskog plana potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića raspisao Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za 2016. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata iznosi 305.540 kuna, od čega Grad Gospić sufinancira 50%. U Uredu gradonačelnika Petra Krmpotića potpisano je danas 10 Ugovora o dodjeli potpora:
– OPG MIŠKULIN MILKA iz Smiljana, Mjera 1: Investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda, opremanje objekta „OPG Miškulin“ za preradu vlastitog mlijeka u svježi sir i vrhnje
-UDRUGA MALIH SIRARA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE „LIČKI ŠKRIPAVAC“ iz Gospića, zastupana po predsjedniku Goranu Fumiću, Mjera 2: Poticanje promocije i trženja tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda, označavanje poljoprivrednih proizvoda nekom od oznaka posebnih svojstava hrane: „tradicionalni ugled“, „izvornost“, „zemljopisno podrijetlo“, brendiranje, te uspostavu robnih marki i uvođenje različitih standarda (HACCP-a, ISO i sl.) i izrada prijedloga specifikacije proizvoda i izrade specifikacije proizvoda Lički škripavac (Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla)
-OPG RUKAVINA ZDRAVKO iz Vaganca, Mjera 1: Investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda, Investicije u izgradnju i opremanje preradbenih kapaciteta u poljoprivredi-Uređenje i opremanje izmuzišta za koze
-UDRUGA UZGAJIVAČA OVACA „LIKA“ iz Gospića, zastupana po predsjedniku Tomislavu Rukavini. Mjera 2: Poticanje promocije i trženja tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda, promocija zaštićenog proizvoda „Lička janjetina“.
-OPG ŽUPAN MILAN iz Gospića, Mjera 8: Potpore u voćarstvu, sufinanciranje nabave voćnih sadnica lješnjaka.
-OPG LAKTIĆ MARIO iz Gospića, Mjera 8: Potpore u voćarstvu, sufinanciranje nabave voćnih sadnica aronije.
-OPG ZORIĆ DAVOR iz Smiljana, Mjera 7: Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika, pohađanje programa izobrazbe namijenjenih stjecanju znanja za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima, te zakonski obvezno stručno osposobljavanje pčelar – medar.
-UDRUGA PČELARA „GOSPIĆ“ iz Gospića, zastupana po ovlaštenoj osobi Alenu Zoriću, Mjera 4: Uspostava i jačanje proizvođačkih grupa i proizvođačkih organizacija (udruge, zadruge ili trgovačka društva). Sufinanciranje programa rada postojećih poljoprivrednih zadruga/udruga za testni pčelinjak.
-OPG PAVIČIĆ MARJAN iz Gospića, Mjera 1: Investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda, Mini linija za vrcanje i punjenje meda, mini linija za obradu voska i izlijevanje satnih osnova.
-OBRT ZA USLUGE I PROIZVODNJU „BOROSOFT“ iz Gospića, vlasnik Vid Borovac, Mjera 8: Potpore u voćarstvu, sufinanciranje nabave voćnih sadnica.
Kroz Akcijski plan, a u suradnji sa Veterinarskom ambulantom se sa 50.000 kn sufinancira i umjetno osjemenjivanje goveda kroz Mjeru 2. Poboljšanje genske kvalitete u stočarstvu.
Najavljen je novi Javni poziv za 2017. godinu koji će biti raspisan u veljači ove godine.

M. S.