U sklopu preventivnog projekta „Siguran lov“, koji za cilj ima smanjenja operativnih troškova i razvijanja dobrih odnosa sa lovcima, na području Policijske postaje Donji Lapac jučerje unatoč jakom nevremenu i lošim vremenskim uvjetima uspješno provedena preventivna akcija pregleda registriranog lovačkog oružja, u kojoj su sudjelovala četiri policijska službenika i državni službenik. Akciji pregleda registriranog oružja pristupila su ukupno 42 lovca, članova LD „Ozeblin Donji Lapac“, koji su na pregled i utvrđivanje modela oružja donijeli ukupno 95 komada lovačkog oružja. Tijekom pregleda utvrđeno je da je za ukupno 31 komad lovačkog oružja potrebno ispraviti ili unijeti model registriranog oružja u operativne evidencije. Riječ je manjim propustima, ali je najvažniji podatak iz akcije u Donjem Lapcu da je sve pregledano oružje tehnički ispravno i uredno održavano.

-

Budući da ovakve preventivne akcije značajno pridonosi razvoju partnerskih odnosa i doprinosi jačanju suradnje između lovaca i policije, a k tome doprinose sigurnosti svih sudionika u lovu, nastavit će se u svim lovačkim udrugama i u buduće će se kontinuirano provoditi.

M. S./P. U.