Dosta je bilo švrljanja

Gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac poslao je dopis na adrese poduzeća i ustanova u vlasništvu grada Otočca u kojem traži odgovorniji pristup prema radu svih zaposlenika, službenika i namještenika. Dopis je upućen i svim pročelnicima upravnih tijela Grada Otočca.
S obzirom da su zaposleni u gradskoj upravi učestalo kršili odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi , gradonačelnik Otočca dr. Stjepan Kostelac navodi kako je prinuđen reagirati i naložiti obavezno upisivanje u evidenciju izlazaka tijekom radnog vremena, iz čega je izuzeta samo dnevna stanka.
Gradonačelnik se također obratio upravama poduzeća i ustanova u vlasništvu Grada Otočca, odnosno tvrtkama u kojima grad ima dionice ili udjele da povedu strožu kontrolu, odnosno evidenciju prisutnosti zaposlenika na radnomu mjestu za radnog vremena. Prema uočenomu, zaposlenici napuštaju radne prostorije i duže od pola sata predviđenog za dnevni odmor.
Uprave ustanova i poduzeća obavezne su izraditi obrazac evidencije u koji će zaposlenici bilježiti razloge izbivanja s radnog mjesta te će im se temeljem toga obavljati obračun i isplata plaće – samo za vrijeme provedeno na radu. O provedbi uprave poduzeća, a gradonačelnik je identičan dopis uputio na adrese 11 gradskih ustanova i poduzeća, trebaju izvijestiti svoja neposredno nadležna nadzorna tijela – odnosno upravna vijeća, nadzorne odbore ili skupštine.

Dražen Prša

Nastavak ispod oglasa