Dva hotela i vjetroelektrane najvažniji gospodarski projekti u 2014. godini

Načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić završetkom 2013. godine kazao nam je da je u šest mjeseci rada kao čelni čovjek općine u velikoj mjeri uspio „posložiti redove“ u funkcioniranju lokalne samouprave. Dolaskom na mjesto načelnika zatekao sam stanje na računu od 283.500,00 kn, ali i iznos od 287.600,00 kn nepodmirenih obveza, što bi značilo da sam naslijedio minus od 4.000,00 kn. Osim toga zatekao sam započete, ali nedovršene projekte uslijed čega su se pojavili dodatni neplanirani troškovi u visini od oko 300.000,00 kn koje sam morao podmiriti. Zatekao sam lokalne ceste u očajnom stanju, kao što su  ceste za Geriće, Letinac (Vičići i Rajkovići), Draženoviće, Županjdol, Radotiće i dr. Od tih cesta sanirali smo lokalnu cestu za Geriće, Letinac i Draženoviće u što smo utrošili 200.000,00 kn, a na proljeće slijedi sanacija ostalih cesta. Moram naglasiti da smo ceste koje nisu asfaltirane nasipali sa tamponom (oko 100 kamiona materijala tj. 2000mᶾ) što financijski iznosi oko 300.000,00 kn.

„Osim toga, zatekao sam dug za vanjsku rasvjetu za radove na rasvjeti za Žutu Lokvu i Jelvicu. U međuvremenu smo napravili rasvjetu za Šebalje i Žižiće (Stajnica) što nas financijski stoji oko 120.000,00 kn. Pristupili smo legalizaciji 10 mrtvačnica te smo imali trošak od 100.000,00 kn. Dalje, moram napomenuti da smo redovno servisirali sve ostale planirane troškove te u 2014. imamo prenesenih sredstava oko 150.000,00 kn s time da  smo smanjili troškove rashoda kao što su gorivo, rasvjeta, reprezentacija i dr. „ – kazao je načelnik Fumić.

Nastavak ispod oglasa

Kada je riječ o novom proračunu načelnik Fumić drži da je on opravdan i da će moći zadovoljiti sve potrebe koje su iskazane kroz proračunske stavke. Ne krije nezadovoljstvo što proračun nije u većoj mjeri razvojni, ali kako kaže, želje su jedno, a mogućnosti nešto sasvim drugo.

Najzahtjevnija proračunska stavka, nabavka je kamiona za odvoz komunalnog smeća, ali to je ujedno investicija od najvećeg interesa za Općinu Brinje. Ako nam na ljeto ne produže uporabnu dozvolu za naše smetlište, bit ćemo prisiljeni odvoziti smeće na neko drugo odlagalište, a za to nemamo odgovarajući vozni park. Inače, kupnja novog kamiona bi nas stajala oko 1.800.000,00 kn, kaže načelnik Fumić.

Kad je riječ o političkom uvažavanju i političkom djelovanju stranaka u Općini Brinje Fumić kaže da je dolaskom na mjesto načelnika pružio „ruku“ suradnje svim političkim opcijama u općini radi što boljeg napretka općine, no ipak u nekim segmentima vidna su razmimoilaženja.

„Kao što je poznato, Općina Brinje izdvaja se i „bode“ u oči sa visinom vijećničkih naknada, a posebno sa naknadom predsjedniku i zamjeniku Općinskog vijeća te sam već bio predložio smanjenje naknada za nekih 20% što na vijeću nije prihvaćeno. To je za našu općinu koja je malena i ima slab proračun dosta velika stavka jer predsjednik vijeća ima u neto iznosu 3.000,00 kn, a njegova zamjenica 1.500,00 kn plus naknade po sjednicama u iznosu od 400,00 kn što u brutu iznosi 7.800,00 kn. Općinski vijećnici, kojih je 14, imaju naknadu od 400,00 kn po sjednici odnosno 780,00 kn u bruto iznosu što iznosi dodatnih 10.920,00 kn. Upoznao sam predsjednika Općinskog vijeća sa situacijom u okruženju odnosno kako se u gradovima poput Ogulina, Otočca, Gospića koji imaju proračun i po pet puta veći od našeg, isplaćuje naknada u iznosu od 1.000,00 – 2.000,00 kn, no on mi je na to odgovorio da sam ja također imao toliku naknadu kada sam bio predsjednik Vijeća što je uistinu točno, no tada je i proračun bio sasvim drugačiji i imali smo naslijeđenih oko 8 milijuna kuna. Na nekom od slijedećih vijeća pokušat ću ponovo ukazati vijećnicima na ovaj problem i nadam se da će dobro razmisliti prije nego što donesu odluku te da će misliti glavom, a ne srcem. Proračun smo izbalansirali tako da smo stavke kao što su sport, kultura i rekreacija smanjili za nekih 20% jer u našoj općini postoje mnogobrojne udruge i sportska društva na što se izdvaja oko milijun kuna. Zamolio sam sve udruge da se konačno počnu obraćati i sponzorima jer ne mogu živjeti i funkcionirati samo na proračunskim sredstvima koja su sve manja i tanja. Socijalne potrebe mislim da ćemo zadovoljiti u potpunosti, u iznosu negdje oko 180.000,00 kn. Za ostale društvene djelatnosti izdvojit ćemo oko 1.200.000,00 kn što će smatram biti dovoljno.  Revitalizacija povijesno kulturne baštine općine Brinje se nastavlja i u 2014. godini. Za crkvu svetog Fabijana predvidjeli smo 100.000,00 kn, a za crkvu svetog Vida 250.000,00 kn. Najavio sam otvaranje Turističke zajednice i s tim aktivnostima mislim nastaviti na proljeće jer se donose neki novi zakoni vezano uz osnivanja i otvaranja Turističkih zajednica te kako se čini morat ćemo se osloniti isključivo na vlastita sredstva“.

Najprioritetniji gospodarski projekt u 2014. godini za općinu Brinje načelnik Fumić drži da su otvaranje dva Hotela na autocesti A-1 gdje bi se trebalo zaposliti oko 30 osoba. Uz to, naglašava i  skorašnji planirani početak radova na vjetroelektranama na Ritavcu gdje će u izgradnji prilaznih cesta i putova biti uključene naše građevinske firme čime bi se ujedno popravilo i stanje našeg proračuna.

U predizbornoj kampanji naglašavao sam da nas čeka teško razdoblje za opstanak naše Općine pa tako nisam davao nikakva lažna obećanja već sam rekao: radom i poštenjem za bolje sutra, a tog se načela pridržavam i danas.

Dražen Prša